Du är här

2017-05-18

Arcoma AB: Omsättningen ökar med 43% och positivt EBITDA

FI
NANS
I
ELLT
RESULTAT

Första kvartalet

· Nettoomsättning för kvartalet ökade med 23% till 22 997 (18 708) kSEK· Justerat för avyttrade verksamheter var ökningen 43%
· EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till 429 (-4 555) kSEK
· Resultat efter skatt -1 003 (-7 801) kSEK
· Resultat per aktie -0,10 (-0,75) SEK
VIKTIGA HÄNDELSER

Arcoma North America Inc säljs för 8 500 kSEK

Arcoma North America Inc avyttras, vilket tillför bolaget 8 500 kSEK. Bolaget gör en reavinst på 1 193 kSEK.
Arcoma tecknar avtal med Canon Europa

Som en del av satsningen i Sverige tecknar Arcoma avtal med Canon Europa.
Avtalet ger Arcoma rätt att under eget varunamn sälja kompletta röntgensystem
som är integrerade med Canons bildsystem

Arcoma tecknar avsiktsförklaring med Solutions For Tomorrow

Arcoma tecknar avsiktsförklaring med Solutions For Tomorrow gällande samarbete
på den svenska marknaden.

EFTER PERIODEN

Arcoma gör sin första direkta affär i Sverige

Bolaget gör sin första direkta affär i Sverige. Affären med S:t Görans Sjukhus är värd drygt 3 MSEK.
Styrelsen tar beslut om två riktade
nyemissioner om totalt 10 MSEK. Föreslagen ny ordförande Lars Kvarnhem investerar 5,0 MSEK i bolaget, villkorat att stämman ger medgivande den 18 maj.

Styrelsen tar beslut om nyemissioner om 10,0 MSEK varav halva emissionen är till av valberedningen föreslagen ny styrelseordförande i bolaget

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter

I maj mottogs ordet på 8 system. Ordern är värd 2,3 MSEK.

VD-KOMMENTAR

2017 började med en betydligt bättre orderingång och försäljning än vad vi såg
under början av 2016. Tack vare en lägre kostnadsstruktur och något bättre
marginaler än föregående år, resulterade de dryga 4 MSEK i ökad försäljning i
nästan 5 MSEK förbättrat operativt resultat. Det är glädjande att konstatera
att vi nu kan se tillbaka på tre kvartal i rad med positivt EBITDA.

Ungefär hälften av försäljningen i kvartalet var till OEM-kunder. Vi ser
fortfarande att andelen OEM-försäljning kommer att minska över tiden, men vi
kommer även framöver att se stora variationer mellan kvartalen.

Det var en stor milstolpe för Arcoma när vi under slutet av första kvartalet
vann vår första direktorder på den svenska marknaden. Precisionsystemet till
S:t Görans Sjukhus i Stockholm levererades redan inom tre veckor och
installerades under påskveckorna för att kunna tas i bruk i början av maj.
Ordern är värd ca 3 MSEK under andra kvartalet. Efter en lyckad installation
och introduktion på S:t Görans ser vi nu med tillförsikt fram emot kommande
upphandlingar i Sverige. Vi bygger nu vidare på vår sverigeorganisation för
att kunna möta en större installations- och servicebas på vår hemmamarknad.

I början på året avyttrade vi vårt amerikanska dotterbolag och den
bordsförsäljning som skedde genom det bolaget. Affären inbringade 8,5 MSEK
och gav en reavinst på drygt 1 MSEK.

Vi har under de senaste månaderna uppgraderat vår Intuition-serie med en ny
produkt, Arcoma Intuition, där vi likt vårt flaggskepp Arcoma Precision
erbjuder ett komplett röntgensystem inklusive bildmjukvara och digitala
detektorer. Arcoma-serierna ger oss möjlighet att sälja system utan att vara
beroende av en detektorleverantör då systemen är anpassade för ett flertal
detektormärken. De första systemen levererades och installerades under första
kvartalet och är nu i drift i England och Ryssland.

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter och vi har i dagarna mottagit
ännu en order på åtta system från vår distributör i Iran. Ordern är värd ca
2,3 MSEK och kommer att levereras under sommaren.

I mars arrangerades den årliga mässan ECR (European Congress of Radiology) i
Wien, Europas största mässa inom radiologi, med drygt 25 000 besökare. Vi var
där och visade vårt autopositionerande Precisionsystem och de nya funktioner
som finns i systemet, vilka togs väl emot av våra besökare från hela världen.

Vi fortsätter vår satsning i Asien och jag är just hemkommen från ett säljmöte
i Hong Kong, där vi samlat flertalet av våra distributörer och flera kunder
från regionen för presentationer av våra nya och mer etablerade produkter.
Mötet med våra aktörer i Asien gav mig en stark tro på vår fortsatta framgång
på marknaden.

Mikael Högberg

VD, Arcoma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Högberg, VD&koncernchef Telefon: 0470-70 69 85, E-post
mikael.hogberg@arcoma.se

För mer information om bolaget besökwww.arcoma.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
18 maj 2017 kl. 14:00

Arcoma AB Delårsrapport 2017-Q1
http://hugin.info/163371/R/2105948/799380.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.