Du är här

2018-03-12

Arise AB: Arise genomför framgångsrikt en refinansiering

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER
ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER
ANDRA ÅTGÄRDER.

Arise AB, ("Arise" eller "Bolaget"), har idag framgångsrikt emitterat
en ny treårig senior säkerställd grön obligation om 650 miljoner
kronor (ISIN SE0010920900) med en ränta motsvarande 3 månaders STIBOR
+ 4,50 procent årlig ränta, ("Obligationen"). Obligationen förfaller
i mars 2021.

Obligationen var övertecknad efter att ha väckt ett stort intresse hos
ett antal framstående institutionella investerare, kreditfonder och
enskilda personer huvudsakligen från Norden. Obligationen har
tilldelats omdömet GB1 (Excellent) av Moodys vilket även har varit
ett viktigt inslag för många investerare. Arise planerar att ansöka
om notering av Obligationen på Nasdaq Stockholm.

Arise kommer att använda intäkterna från obligationsemissionen,
tillsammans med Bolagets egna medel samt ett banklån om 175 miljoner
kronor från DNB Sweden AB, till att refinansiera sin utestående
seniora säkerställda gröna obligation om 951,5 miljoner kronor som
förfaller i april 2019 (ISIN SE0005906849). Refinansieringen sänker
Bolagets bruttoskuld, förbättrar viktiga kreditnyckeltal och
förlänger löptiden för Bolagets krediter.

Refinansieringen möjliggör för Arise att rikta fullt fokus mot att öka
tillväxten i Bolagets projektutvecklingsverksamhet och
förvaltningsaffär. Bolaget planerar att sälja två projekt under 2018
samtidigt som åtgärder vidtas för att ytterligare stärka Bolagets
projektportfölj och Bolagets position inom förvaltning i den växande
vindkraftsmarknaden i Norden.

Med en minskad och långsiktigt hållbar skuldnivå avseende Bolagets
vindkraftsparker kommer ett fokus i denna verksamhetsgren i större
utsträckning kunna riktas mot att implementera olika värdeskapande
åtgärder, vilket innefattar åtgärder för att öka den tekniska och
ekonomiska livslängden av vindkraftsparker, ytterligare
produktionsoptimering och åtgärder för att minska den riskjusterade
löpande underhållskostnaden genom att fortsätta med införandet av den
nya servicestrategin i alla vindkraftparker.

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Arise AB
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2018 kl 09.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé
att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi
och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900,
org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör varken ett erbjudande att sälja eller ett
erbjudande att förvärva värdepapper utgivna av Arise av vad slag de
än må vara i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller
försäljning skulle vara olagligt. Meddelandet kommer inte att
kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Japan
eller Australien, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning
skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Personer som nås av detta meddelande åläggs av Arise och Sole
Bookrunner att informera sig själva om och observera sådana
restriktioner.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i USA. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har
inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid
gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act")
och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att
registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt
Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Arise avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper till
allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar
sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i)
professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande
Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med
hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen
kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern
(alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer").
Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller
förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för
Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta
Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera
eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/arise-ab/r/arise-genomfor-framgangsrikt-en-ref...
http://mb.cision.com/Main/707/2469914/804004.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.