Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-18

AroCell AB: Tymidinkinas 1 kan användas för tidigt terapisvar vid behandling av bröstcancer

Patienter behandlade med Epirubicin och Docetaxel före operationen följdes
med deras tymidinkinas (TK1) nivåer i blodet för att direkt observera
behandlingssvaret. Resultaten visar att en TK1-baserat cell-förlust värde
efter två cykler av terapi kunde förutsäga status vid operationen efter sex
cykler av kemoterapi. Värdet kunde förutsäga tidigt om kemoterapin fungerar
eller inte.

Syftet med PROMIX studien är att undersöka om en cell-förlust värde,
definierad som förhållandet mellan serumkoncentrationen av tymidinkinase1
(sTK1) och tumörvolym, kan användas vid tidig förutsägelse av patologisk
respons.

Studien utfördes genom att samla in serum från 104 patienter med nyligen
upptäckta lokaliserad bröstcancer under en neoadjuvant fas II-studie.
Blodprov samlades in före varje cykel av kemoterapi och 48 timmar efter
varje cykel, för att eliminera den biologiska variationer som kan ses i
proteomet mellan de olika patienter. Koncentrationen av TK1 i blod mättes
med hjälp av TK 210 ELISA.

Resultatet visade att cell-förlust värde, kombination av sTK1 och
tumörvolym, var signifikant förknippad med närvaron eller frånvaron av
tumören i det kirurgiska provet efter sex cykler av kemoterapi

"Detta är väldigt glädjande, denna studie säger oss att TK1 kan vara av
stort värde i den moderna precisionsmedicinen. Resultaten stöder också
Arocells fokus på övervakningen av bröstcancerbehandling." säger professor
Claes Post, ordförande av styrelse på AroCell.

"Vi är glada att den Karolinska gruppen har utfört denna studie med ett så
spännande resultat. Tidig upptäckt av behandlingssvar är avgörande för att
kunna välja rätt behandling för varje enskild patient "säger Michael
Brobjer, VD på AroCell. " Implikationen av detta kan mycket väl vara att
förhindra att patienter genomgår en kemoterapibehandling de inte svara på".

Slutsatsen av denna studie är att TK1 har potentialen att vara till ett
stort värde för tidig förutsägelse av responsen av en cytostatisk
behandling för patienter med bröstcancer.

Länk till artikeln.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 18
september, 2019 kl. 17.10.

Om Tymidinkinas 1
Tymidinkinas 1 (TK1) är ett viktigt enzym i DNA syntesen. Den är
uppreglerad under den sena G1 fasen och tidiga S fasen i cellcykeln. TK1
närvaro i celler är en indikator på en aktiv cellproliferation, och ökade
nivåer i blodet kan indikera en celldöd av celler med aktiv
cellproliferation till följd av, till exempel, terapeutisk
cellgiftsbehandling.

Om TK 210 ELISA
AroCell TK 210 ELISA är ett kvantitativt immunoassay för mätning av
tymidinkinas 1 (TK1) i blod. ELISA-formatet är enkelt, robust och kräver
ingen speciell instrumentering för att utföras och kan enkelt inkorporeras
i standard laboratorieprocesser. Genom att använda monoklonala antikroppar
specifika för TK1 epitopen, TK 210, ger AroCell TK 210 ELISA en förbättrad
känslighet och specificitet till analysen av denna viktiga biomarkör.
AroCell TK 210 ELISA ger nya möjligheter att följa behandlingsresultat och
återfall hos personer med hematologiska och solida tumörer.

Om PROMIX
PROMIX ? preoperativ behandling av bröstcancer med en kombination av
epirubicin, docetaxel och bevacizumab. En translationell studie av molekyl
markörer och funktionell avbildning för att förutsäga tidig respons.
Studien utfördes vid Department of Oncology-Pathology, på Karolinska
Institutet och Universitetssjukhuset Solna, Stockholm. Prov registreringen
hittar du här:
Clinical Trials.gov identifierare: NCT000957125 (Länk

).

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade
moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av
cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att
mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210
ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker
att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för
återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten.
AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified
Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.
För mer information, se www.arocell.com

 

 

 

Bilaga

* PM Promix artikel SWE 2019-09-18

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.