Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad tillträder två bostadsprojekt i Huddinge och Upplands-Bro

Aros Bostadsutveckling AB publ ("Aros Bostad") har tillträtt en fastighet i Snättringe, Huddinge samt en fastighet inom bostadsutvecklingsområdet Tegelbruket i Upplands-Bro. Totalt planeras för 193 nya bostäder inom dessa två projektområden.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
"Vi har en tydlig strategi att bredda vår marknad gällande geografi och produktportfölj. Tillträdena i Huddinge och Upplands-Bro, där vi planerar för smart producerade småhus och lägenheter, levererar på båda dessa målsättningar."

Fastigheten Postiljonen 10 i Huddinge förvärvades i december 2020 tillsammans med ytterligare fem angränsande fastigheter, vilka tillträddes under första kvartalet i år. Aros Bostad planerar för cirka 120 lägenheter och 40 småhus inom området, vilka ska genomföras i flera produktionsetapper. 

Flerbostadshusen ingår i fonden Aros Bostad IV, medan småhusdelen förvärvades av Aros Bostad. Samtliga etapper genomförs i ett JV med Frentab. Produktionen beräknas starta under första kvartalet 2022 och hela området beräknas vara färdigställt 2025.

Fastigheten Brogård 1:174 i Upplands-Bro förvärvades av Aros Bostad i maj 2021. Här planeras för 33 radhus med byggstart under det första kvartalet 2022 och färdigställande under 2023.  

Aros Bostads Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se,telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se,telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se,telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se,telefon: +46 8 463 83 00
 

Författare Cision