Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads bokslutskommuniké 2019 visar en stark finansiell ställning, flera nya projektstart...

Aros Bostadsutveckling AB publ ("Aros Bostad") släpper
bokslutskommuniké för 2019, vilken visar ökad nettoomsättning och
förbättrat resultat, samt en kraftig ökning av antalet sålda bostäder
jämfört med föregående år. Fyra nya bostadsprojekt, i olika kommuner
inom Storstockholm, har produktionsstartats under året. Bolaget har
genomfört en riktad nyemission till Första AP-fonden i syfte att
skapa förutsättningar för att ytterligare expandera Aros Bostads
byggrättsportfölj samt för att stärka ägarbasen med en välrenommerad
institutionell ägare.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
"Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen har genomgått en stor
omställning under de senaste åren. Antalet produktionsstartade
bostäder har fallit dramatiskt, konkurrenter har slagits ut och
försäljningsmodellen har förändrats. Det är därför väldigt glädjande
att Aros Bostad har kunnat öka antalet bostäder i pågående produktion
och samtidigt förbättrat försäljningen markant under 2019. Att kunna
starta bostadsprojekt med eget kapital är en stor konkurrensfördel i
rådande marknadsklimat."

Perioden januari - december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 207 818 TSEK (34 049)
· Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 21 613 TSEK
(10 577)

· Totala rörelseintäkter, bestående av koncernens samtliga intäkter
inklusive resultat från andelar i intresseföretag, uppgick till 232
222 TSEK (46 781).

· Resultat före skatt uppgick till 19 381 TSEK (-1 024)
· Rörelsemarginalen var 10,8 procent (6,4)
· Resultat per aktie uppgick till 0,60 SEK (-0,02)
· Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 136 (74)
· Antal bokade bostäder uppgick till 25 (48).
· Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick
till 22 (24), varav 6 (2) är under produktion.

· Totalt är 70 procent (80) av bostäder i pågående produktion sålda
eller bokade.

Väsentliga händelser under perioden

· Aros Bostad har tillträtt en markanvisning från Stockholms stad
gällande nybyggnationsprojektetNockebyn i Bromma, samt tecknat
entreprenadavtal för projektet.

· Aros Bostad har under perioden produktionsstartat fyra
bostadsprojekt: första etappen av projekt O2 Orminge i Nacka,
Nockebyn i Bromma, Link Järva Krog i Solna samt första etappen av
projekt Invernesshöjden i Danderyd.

· Försäljning av bostäderna i den andra och avslutande etappen i
projekt Link Järva Krog är påbörjad.

· För att öka kundens trygghet i köpet av en nyproducerad
bostadsrätt har Aros Bostad infört en säkerhet i förhandsavtalen,
vilken ger kunden rätt att häva avtalet vid försening. De nya avtalen
kommer i ett första steg att tillämpas i projektet Link Järva Krog.

· Aros Bostad har blivit utsett till näst bästa bolag som
börsintroducerades under 2018 inom kategorin "Miljardbolag -
kvalitet".

· Aros Bostad har genomfört en nyemission av preferensaktier
motsvarande cirka 45 miljoner kronor.

· Aros Bostad har ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier
om cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden samt slutfört
riktad nyemission till Första AP-fonden och erhållit en likvid om 150
miljoner kronor för emitterade aktier.

· Aros Bostad har valt att inte fullfölja förvärven av projekten
Blåklinten och Rödklövern i Västra Roslags-Näsby i Täby kommun samt
nio mindre fastigheter i Björknäs, Nacka kommun. Detta till följd av
förändrade förutsättningar i respektive detaljplan.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Aros Bostad har tecknat avtal med Stockholms kommun avseende en
markanvisning för 90 bostadslägenheter inom den femte
stadsutvecklingsetappen på Årstafältet.

· Aros Bostad har sålt samtliga lägenheter i bostadsprojektet
Tegeludden 16 på Gärdet i Stockholm. Projektet, som närmar sig
färdigställande, är Aros Bostads tredje bostadsprojekt inom samma
geografiska närområde.

· Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal för uppförande av 120
bostäder i projektet Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm.

Denna information är sådan information som Aros Bostadsutveckling AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom
vidstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28
februari 2020 klockan 07:30 (CET). Bolagets Certified Adviser på
Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell
information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller
kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon:
+46 8 400 230 50

Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se,
telefon: +46 73 518 02 70

Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post:
anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8
463 83 00

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på
utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i
attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som
står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar
kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga
bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela
värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil
avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första
AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse,
Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka
entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq
First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden
motsvarande cirka 3 400 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med
särskild inriktning mot Storstockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aros-bostadsutveckling-ab/r/aros-bostads-boks...
https://mb.cision.com/Main/16425/3047641/1202654.pdf
https://mb.cision.com/Public/16425/3047641/929e2f1990fb0015.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.