Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Aspire Global: Aspire Globals Delårsrapport för Tredje Kvartalet 2019 - Två År Av Bibehållen Tillväxt

TREDJE KVARTALET 2019 (JUL-SEP)

· Intäkterna ökade med 16,2 % till 33,2 MEUR (28,6)
· B2B-intäkterna ökade med 37,9 % till 21,0 MEUR (15,2), vilket
utgör 63 % av bolagets totala intäkter.

· EBITDA minskade med 16 % till 5,2 MEUR (6,2)
· EBITDA för B2B ökade med 15 % till 4,3 MEUR (3,7), vilket utgjorde
82 % av bolagets totala EBITDA

· EBITDA-marginalen uppgick till 15,7 % (21,6 %)
· EBIT minskade till 4,3 MEUR (5,7)
· Resultat efter skatt minskade till 4,4 MEUR (5,3)
· Resultat efter skatt per aktie minskade till 0,09 EUR (0,11)
· Antal nya spelare (FTDs) ökade med 24 % till 119,9 tusen (96,6)
NIOMÅNADERSPERIODEN 2019 (JAN-SEP)

· Intäkterna ökade med 38,4 % till 99,2 MEUR (71,7)
· B2B-intäkterna ökade med 60,8 % till 60,0 MEUR (37,3), vilket var
60,4 % av bolagets totala intäkter

· EBITDA ökade med 19,0% till 17,4 MEUR (14,6)
· EBITDA för B2B ökade med 56,0 % till 12,5 MEUR (8,0), vilket
utgjorde 72,0% av totala EBITDA

· EBITDA-marginalen minskade till 17,5 % (20,4 %)
· EBIT ökade till 14,6 MEUR (13,3)
· Resultat efter skatt ökade till 13.5 MEUR (12.8)
· Resultat efter skatt per aktie ökade till 0,27 EUR (0,26)
· Antal nya spelare (FTDs) ökade med 37,0 % till 339,0 tusen (246.7)
Väsentliga händelser under och efter det tredje kvartalet

· Den 26 juli,2019 beviljade Förvaltningsrätten en förlängning av
Aspire Globals svenska spellicens till den 31 december 2021.

· Den 29 augusti tilldelade den brittiska spelinspektionen (UK
Gambling Commission) Aspire Global en bingolicens, vilket möjliggör
för bolaget att ta marknadsandelar genom ett bredare erbjudande

· Den 18 september lanserade Mr.play Sportsbook och utökade
kasinoerbjudandet till sportspel

· Den 1 oktober underrättades Aspire Global om
Konsumentombudsmannens (KO) avsikt att stämma bolaget för brott mot
spellagen och marknadsföringslagen. Aspire Global ser ingen grund för
KOs tolkning av lagtexten och kommer kraftfullt att bestrida
stämningen.

· Den 7 oktober slutfördes förvärvet av den ledande spelmotorn
Pariplay för EUR 13,1 miljoner kontant med förväntad effekt på EBITDA
från och med det fjärde kvartalet 2019. Integrationen av Pariplay ger
Aspire Global kontroll över fler delar av värdekedjan inom iGaming
samt utökar spelportföljen, skapar synergieffekter och medför en ny
säljkanal för egna spel utanför det egna B2B-nätverket.

· Den 1 november ingick Pariplay ett avtal med den långvariga
partneroperatören 888casino avseende New Jersey, vilket blir det
första steget in på den reglerade USA-marknaden för Aspire Global.

NYCKELTAL
MEUR TREDJE KVARTALET NIO MÅNADER HELÅRET
2019 2018 2019 2018 2018
Intäkter 33,2 28,6 99,2 71,7 104,6
EBITDA 5,2 6,2 17,4 14,6 21,2
EBITDA, % 15,7 21,6 17,5 20,4 20,3
EBIT 4,3 5,7 14,6 13,3 19,3
EBIT, % 12,9 19,9 14,7 18,5 18,5
Vinst per aktie, EUR 0,09 0,11 0,27 0,26 0,36
Company hold, % 53,4 52,4 52,8 53,2 52,4
FTDs (K) 119,9 96,6 339,0 246,7 370,4

Några ord från bolagets vd

Vi är stolta över att kunna presentera två år av bibehållen tillväxt
där B2B fortsätter att bidra starkt till bolagets totala intäkter som
uppgick till EUR 33,2 miljoner (28,6) under det tredje kvartalet. Detta
trots lägre aktivitet i Storbritannien och på andra marknader samt
det faktum att intäkterna i jämförelse med föregående år, inte
stärktes av fotbolls-VM. Vidare tecknade Aspire Global efter
kvartalets slut avtal om två nya samarbeten för varumärken som kommer
att lanseras före årsskiftet med förväntad effekt under 2020. EBITDA
för tredje kvartalet var däremot något lägre, EUR 5,2 miljoner (6,2),
främst på grund av ökade marknadsföringskostnader relaterade till B2C
i samband med lanseringar på ett antal nya marknader utanför EU,
vilka väntas ha en positiv effekt från och med 2020. Inom B2B ökade
intäkter och utgifter mer proportionerligt. Icke desto mindre har
Aspire Global dubblat både intäkter och EBITDA sedan börsnoteringen
för två år sedan och därmed visat aktieägarna prov på en förmåga att
bibehålla tillväxt och lönsamhet.

Ökad kontroll över värdekedjan

Ett av målen för 2019 var att materialisera bolagets speltillgångar,
företrädelsevis genom M&A. I början av oktober slutfördes förvärvet
och integrationen av spelmotorn Pariplay, en ledande aktör inom
iGamingcontent. Pariplay genererade under niomånadersperioden
intäkter om EUR 7,6 miljoner (6,5) med en EBITDA om EUR 1,2 miljoner och
förväntas uppvisa betydande tillväxt under 2020 med positive effekt
på Aspire Globals EBITDA från och med fjärde kvartalet 2019.
Integrationen av Pariplay möjliggör synergieffekter under de kommande
åren samt medför en bredare spelportfölj och en ny säljkanal för egna
spel utanför det egna B2B-nätverket. Därutöver har Pariplay en
spellicens för New Jersey, USA och ingick så sent som förra veckan
ett spännande avtal med 888casino avseende just new Jersey, vilket
därmed blir det första steget för Aspire Global in på den reglerade
USA-marknaden. Nyheten var helt i linje med våra förväntningar
utifrån M&A-strategin och vi ser fram emot att tillsammans med
Pariplay tillvarata den här möjligheten till fullo.

Utökar vår marknadsnärvaro

I tillägg till att vi utökar vår kontroll över värdekedjan, breddar vi
vår marknadsnärvaro både inom och utanför EU med åtminstone tre nya
marknader under 2019 respektive 2020. Vi bibehåller vårt fokus på
reglerade marknader vilket innebär både spännande möjligheter och
betydande utmaningar. Vi anpassar ständigt våra rutiner och verktyg
för att leva upp till lokala regelverk, vilket är en process som vi
hoppas kunna effektivisera än mer framöver. I Storbritannien
implementerade vi nyligen ett antal omfattande interna rutiner för
att säkerställa full regelefterlevnad när det kommer till att
motverka pengatvätt och främja ansvarsfullt spelande, liksom ett
antal förändringar i vårt holländska erbjudande som en del i
förberedelserna inför den kommande regleringen i Nederländerna,
vilken väntas träda i kraft om ett år.

Fokus framöver

Spelbranschen är under omställning och vi ser att de omfattande
regulatoriska förändringar som följer kan dämpa aktiviteten något på
kort sikt, vilket exempelvis är fallet i Storbritannien. Detta till
trots, fortsätter Aspire Global att uppvisa tillväxt och lönsamhet.
Det beror på god geografisk spridning, en differentierad
partnerportfölj och ett brett erbjudande - nu senast genom förvärvet
av Pariplay som kommer att låta oss kapitalisera ytterligare på våra
speltillgångar. Och tack vare stark soliditet kan vi fortsätta att
söka efter nya, spännande M&A-möjligheter. Sammantaget känner vi oss
trygga med att kunna möta våra finansiella mål för 2021, EUR 200
miljoner i intäkter med en EBITDA om EUR 32 miljoner.

Tsachi Maimon, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Tsachi Maimon, VD, tel: +356 - 797 778 98 eller e-mail:
tsachi@aspireglobal.com

Motti Gil, CFO, tel: +356- 9924 0646 eller e-mail:
mottigi@aspireglobal.com

Om denna information

Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för
offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonerna ovan, klockan
08.00 (CET) den 5 november, 2019.

Detta dokument är en översättning av det engelska originaldokumentet.
Vid eventuell avvikelse mellan originaldokumentet och den svenska
översättningen ska det engelska originalet ha företräde.

Webcast

Idag, den 5 november, 2019 klockan 09:00 (CEST), presenteras
delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon över en webcast med
efterföljande frågestund (på engelska). Webcasten nås via följande
länk https://www.redeye.se/live/aspire-liveq-5nov. Delårsrapporten i
sin helhet samt presentationsmaterialet nås via följande länk
www.aspireglobal.com/investors.

Delårsrapporten i sin helhet nås via följande länk
https://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2019/11/AGQ319-Final.pdf

OM Aspire Global

Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels
en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och
sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar
ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar,
riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg,
kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire
Global bedriver verksamhet på ett flertal reglerade marknader:
Danmark, Irland, Malta, Portugal, Storbritannien och Sverige.
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market
(ASPIRE). Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528
00 399. För mer information, se www.aspireglobal.com/investor

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aspire-global/r/aspire-globals-delarsrapport-...
https://mb.cision.com/Main/16034/2953791/1135805.pdf
https://mb.cision.com/Public/16034/2953791/a76712ba8b44d760.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.