Du är här

2018-08-14

Aspire Global: DELÅRSRAPPORT FÖR DET ANDRA KVARTALET 2018 - FORTSATTA REKORDNIVÅER

ANDRA KVARTALET (APR-JUNI 2018)

· Intäkterna ökade med 43 % till €24,7 miljoner (17,3)
· B2B-intäkterna ökade med 39 % till €12,4 miljoner (8,9)
· EBITDA ökade med 58% till €5,7 miljoner (3,6)
· EBITDA-marginalen ökade till 22,9 % (20,8 %)
· EBIT uppgick till €5,2 miljoner (3,3)
· Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet uppgick till €5,3
miljoner (2,9)

· Resultat efter skatt per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick
till €0,11 (0,06)

· Antal nya spelare (FTDs) ökade med 34 % till 80,8 tusen (60,3)
FÖRSTA HALVÅRET (JAN-JUNI 2018)

· Intäkterna ökade med 29 % till €43,1 miljoner (33,4)
· B2B-intäkterna ökade med 32 % till €22,1 miljoner (16,7)
· EBITDA ökade med 35% till €8,5 miljoner (6,3)
· EBITDA-marginalen ökade till 19,6 % (18,9 %)
· EBIT uppgick till €7,6 miljoner (5,7)
· Resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet uppgick till €7,5
miljoner (5,4)

· Resultat efter skatt per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick
till €0,15 (0,12)

· Antal nya spelare (FTDs) ökade med 32 % till 150,0 tusen (114,0)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET FÖRSTA KVARTALET

· Den 3 april, 2018 emitterade Aspire Global ett seniort säkerställt
obligationslån om €27,5 miljoner under en total ram om €80 miljoner i
M&A-syfte. Bolaget ansökte om en notering av

obligationen på Nasdaq Stockholm och första handelsdag var den 15 maj,
2018.

· Årsstämman ägde rum den 8 maj, 2018 varvid Aharon Aran valdes till
ny styrelseledamot samt omval skedde av Carl Klingberg (ordförande),
Fredrik Burvall, Tsachi Maimon och Barak Matalon

för tiden fram till och med nästa årsstämma. Vidare beslutades om
utdelning för räkenskapsåret 2017 uppgående till totalt €3,8
miljoner, motsvarande SEK0,85 aktie, med utbetalning den

11 maj 2018.
· Den 17 april, 2018 ingick Aspire Global avtal om plattformstjänster
till medieförlaget Aller Media Danmark, ett bolag i Aller-koncernen
med ledande ställning i Norden. Den nya

spelportalen Hyggespil.dk lanserades den 19 juni, 2018.
· Den 1 maj, 2018 förlängdes Aspire Globals danska spellicens till år
2023.

· Den 7 augusti, 2018 lämnade Aspire Global in en ansökan om en svensk
spellicens.

NYCKELTAL
€ miljoner andra kvartalet första halvåret helåret
2018 2017 2018 2017 2017
Intäkter 24,7 17,3 43,1 33,4 71,9
EBITDA 5,7 3,6 8,5 6,3 14,3
EBITDA, % 22,9 20,8 19,6 18,9 19,9
EBIT 5,2 3,3 7,6 5,7 13,0
EBIT, % 21,0 19,1 17,6 17,1 18,1
Vinst per aktie*, € 0,11 0.06 0,15 0,12 0,23
Company hold, % 55,0 51,2 53,7 51,7 52,7
FTDs (K) 80,8 60,3 150,0 114,0 246,1
* Från kvarvarande verksamhet

EN KOMMENTAR FRÅN BOLAGETS VD

Jag är stolt över att presentera resultatet för det andra kvartalet.
Både omsättning och EBITDA nådde rekordnivåer tack vare starka
insatser från flera av våra partners samt Karamba förenat med ett
stort intresse för vår sportspelsprodukt som lanserades under första
kvartalet.

Det andra kvartalet gav rekordresultat tack vare starka insatser från
ett antal nyckelpartners. Omsättningen ökade med 43 % jämfört med
föregående år (eller 55 % justerat för avvecklade marknader).
Samtidigt förbättrades EBITDA med 58 % jämfört med motsvarande
kvartal föregående år som inkluderade ett betydande bidrag från den
australiska verksamheten, vilken avvecklades den 12 september 2017.
Den starka utvecklingen beror framförallt på två faktorer:
framgångsrika samarbeten och ett starkare erbjudande. Vi blir allt
bättre på att prioritera våra resurser utifrån vilka partners och
varumärken som uppvisar högst potential och starkast utveckling.
Beträffande vårt erbjudande förbättrar vi löpande vår lösning, både
vad gäller kvalitet och bredd. Nyligen skedde en uppgradering till
ett mer avancerat plattformssystem följt av den mycket lovande
lanseringen av Sportsbook och vi ser en högre effektivitet för våra
datadrivna analysverktyg. Tack vare detta ser vi att flera
B2B-varumärken presterar oerhört starkt samtidigt som B2C-segmentet
uppvisar en högre aktivitet än tidigare.

TILLVARATAR MOMENTUM FÖR SPORTSBOOK

Det andra kvartalet blev vårt första hela kvartal med intäkter från
sportspel som omedelbart uppvisade stark tillväxt och utgjorde
närmare en tiondel av omsättningen för B2C samt främjade tillväxten
för våra två partners som hunnit lansera Sportsbook, Goliath och
Nossa Aposta. Fotbolls-VM bidrog till intresset för vår produkt och
vi hoppas kunna tillvarata momentum under den kommande månaden när
både Champions League och den europeiska klubblagsfotbollen drar
igång. Vi ser också fram emot att lansera Sportsbook med flera
partners framöver. Vi tecknade nyligen avtal med sportoperatören
BetRegal som under det fjärde kvartalet kommer att lämna sin
nuvarande plattform till förmån för vår lösning. Det gör mig stolt
eftersom jag ser det som ett kvitto på vår konkurrenskraft och en
strategisk framgång för vår sportprodukt. För Karamba attraherar
sportspelen en helt ny publik till vårt eget varumärke. Under det
första halvåret investerade vi i ett unikt användargränssnitt för
Sportsbook (inklusive ett verktyg för bettingförslag) samt i
marknadsföring i samband med lanseringen. Vi omorganiserade också
teamet bakom Karamba för att realisera varumärkets fulla potential
och sammantaget har resultaten av dessa insatser överträffat våra
förväntningar.

FORTSATT JAKT PÅ INNOVATIVA SAMARBETEN

Aller Media Denmark blev nyligen ett av de första nordiska mediehusen
att addera ett iGaming-erbjudande till sin verksamhet genom samarbete
med Aspire Global. Avtalet tecknades i april och redan i juni
lanserades den nya spelportalen Hyggespil.dk med ett brett urval av
kasinospel. Vi ser fram emot att följa detta samarbete framöver och
tror att fler bolag utanför den traditionella spelsektorn kan få upp
ögonen för möjligheterna att kapitalisera ytterligare på sin höga
online-trafik genom att addera ett spelerbjudande till verksamheten.

VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA DIG

"Vi gör allt för att våra partners ska nå sin fulla potential." Mot
bakgrund av denna vision fortsätter vi att stärka vårt erbjudande
genom att fortsätta förbättra vår plattformslösning, addera
ytterligare spelformer samt bredda vår spelportfölj genom både
spelinköp och egen spelutveckling. Vidare utvärderar vi löpande
möjliga partners och förvärv med fokus på innovativa samarbeten på
reglerade marknader. Av denna anledning ansökte vi nyligen om en
svensk spellicens. Eftersom vi är ett bolag med stabil tillväxt och
höga ambitioner vill vi också förstärka vår närvaro på
kapitalmarknaden, varför vi den 13 september, 2018 kommer att anordna
vår första kapitalmarknadsdag i Stockholm. Vi ser fram emot att
träffa aktieägare, analytiker och media för att presentera bolaget
och investment caset närmare.

Tsachi Maimon, VD, Aspire Global
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Tsachi Maimon, VD, tel: +356-79777898 eller e-mail:
tsachi@aspireglobal.com

Motti Gil, CFO, tel: +972-73 372 3154 eller e-mail:
mottigi@aspireglobal.com

OM DENNA INFORMATION

Aspire Global offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR) och Lagen om
värdepappersmarknaden ("Lvpm"). Informationen lämnades för
offentliggörande genom förmedling av kontaktpersonen ovan, klockan
08.15 (CET) den 14 augusti, 2018.

TELEFONKONFERENS

Idag, den 14 augusti, 2018 klockan 10:00 (CET), presenteras
delårsrapporten av bolagets vd, Tsachi Maimon, och CFO, Motti Gil,
vid en audiocast med efterföljande frågestund (på engelska).
Presentationen och den efterföljande frågestunden nås via följande
länk: https://financialhearings.com/event/10983 eller genom att ringa
något av telefonnumren nedan. Delårsrapporten i sin helhet nås via
följande länk:
http://www.aspireglobal.com/wp-content/uploads/2018/08/AGQ218-final-repo...
och presentationsmaterialet finns att tillgå på bolagets hemsida.

Sverige: +46 8 5664 26 62
UK: +44 20 3008 98 08
US: +1 855 753 22 35
OM ASPIRE GLOBAL

Sedan starten 2005 erbjuder Aspire Global operatörer och white labels
en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasino och
sportsbetting. Den kraftfulla, marknadsledande plattformen innefattar
ett komplett utbud av tjänster såsom betalningslösningar,
riskhantering, regelefterlevnad, ett flerspråkigt CRM-verktyg,
kundsupport, VIP-hantering och optimering av spelarvärde. Aspire
Global har spellicenser på ett flertal reglerade marknader såsom
Storbritannien, Danmark, Belgien, Italien och Malta. Bolagets aktie
är noterad på Nasdaq First North Premier (ASPIRE). Certified Adviser
är FNCA AB, Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aspire-global/r/delarsrapport-for-det-andra-kv...
http://mb.cision.com/Main/16034/2591686/891013.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.