Du är här

2018-07-18

ASSA ABLOY: Solid underliggande utveckling för ASSA ABLOY

Andra kvartalet

·
Omsättningen ökade med 9% till 21 140 MSEK (19 387), varav 5% (2)
organisk och 2% (2) förvärvad tillväxt netto.

·
Stark tillväxt för Americas, Global Technologies och Entrance Systems
och stabil tillväxt för Asia Pacific och EMEA

·
Nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i Asia
Pacific om -5 595 MSEK och -400 MSEK hänförligt till en nedskrivning
av rörelsetillgångar

·
Avtal har tecknats om förvärv av åtta verksamheter med en sammantagen
förväntad årsomsättning på cirka 1 200 MSEK. Trädörrsverksamheten i
USA, med en årsomsättning om cirka 600 MSEK, avyttrades

·
Rörelseresultatet (EBIT) [1] var 2 911 MSEK (3 114), vilket motsvarar
en rörelsemarginal på 13,8% (16,1)

·
Nettoresultatet[1] uppgick till 2 049 MSEK (2 179)

·
Vinst per aktie[1] uppgick till 1,84 SEK (1,96)

·
Operativt kassaflöde ökade med 11% och uppgick till 2 855 MSEK
(2,575).

Omsättning och resultat

+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
| |Andra kvartalet|| ||Första halvåret| |
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
| | | || || | | |
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
| | 2017| 2018|| ?|| 2017| 2018| ?|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Omsättning, MSEK |19 387| 21 140|| 9%||37 529| 39 690| 6%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Varav: | | || || | | |
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Organisk tillväxt | 344| 954|| 5%|| 1 366| 1 659| 5%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Förvärv och avyttringar | 451| 366|| 2%|| 900| 633| 2%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Valutaeffekt | 698| 433|| 2%|| 1 478| -131|-1%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Rörelseresultat (EBIT) [1], MSEK| 3 114| 2 911||-6%|| 5 901| 5 740|-3%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Rörelsemarginal (EBITA) [1], % | 16,3%| 14,2%|| || 16,0%| 14,9%| |
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Rörelsemarginal (EBIT) [1], % | 16,1%| 13,8%|| || 15,7| 14,5%| |
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Resultat före skatt [1], MSEK | 2 944| 2 720||-8%|| 5 537| 5 374|-3%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Nettoresultat [1], MSEK | 2 179| 2 049||-6%|| 4 097| 4 013|-2%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Operativt kassaflöde, MSEK | 2 575| 2 855||11%|| 3 399| 3 431| 1%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+
|Vinst per aktie [1], SEK | 1,96| 1,84||-6%|| 3,69| 3,61|-2%|
+--------------------------------+------+--------++---++------+--------+---+

[1] Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella
tillgångar i det andra kvartalet 2018 om -5 595 MSEK. Nettoresultatet
påverkades av nedskrivningen med -5 268 MSEK.

Kommentar från VD och koncernchef
Stark organisk försäljningstillväxt i kvartalet
Det andra kvartalet fortsatte med stark organisk tillväxt på 5%. Den
organiska tillväxten var stark i divisionerna Americas 9%, Global
Technologies 6% och Entrance Systems 6%, samtidigt som Asia Pacific
och EMEA visade stabil organisk tillväxt om 2%.

Det andra kvartalets rörelseresultat minskade med 6% jämfört med
föregående år till 2 911 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på
13,8%. Koncernens justerade rörelseresultat, exklusive nedskrivningar
av rörelsetillgångar om -400 MSEK, var 3 311 MSEK och motsvarade en
stabil rörelsemarginal om 15,7%.

Operativt kassaflöde var starkt och ökade med 11% till 2 855 MSEK i
det andra kvartalet. Vi fortsätter att ha fullt fokus på våra
pågående omstruktureringsprogram och, som tidigare kommunicerats,
förväntar vi oss att lansera ett nytt strukturprogram vid slutet av
2018.

Strategisk översyn i Kina
Sedan toppen 2014 har vi upplevt en generell nedgång av marknaden i
Kina. Denna nedgång har varit än mer påtaglig i de regioner där vi
hade vår starkaste marknadsnärvaro och vi har tvingats anpassa oss
till det utmanande marknadsläget.

Marknadsläget i Kina fortsätter att vara svårt som vi tidigare
rapporterat. Vår förväntan är en fortsatt låg rörelsemarginal för
denna marknad under de närmaste åren, vilket resulterade i en
nödvändig nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar
om 5 595 MSEK. Vi gjorde även avsättningar för fordringar och lager
om 400 MSEK i kvartalet.

Efter händelserna 2016 har vårt interna fokus varit att stabilisera
organisationen. Vi bygger nu en fokuserad organisation runt våra
största varumärken: PanPan, Yale och ASSA ABLOY. Kina fortsätter att
vara mycket viktigt för oss och vi fortsätter att vara starkt
engagerade i denna marknad. Vi ser en fortsatt urbanisering i Kina
och en växande eftermarknad för våra produkter samt en ökande
efterfrågan på mer avancerade säkerhetslösningar. Med vår nya
affärsstrategi på plats är vi övertygade om att Kina långsiktigt
kommer att visa en god avkastning för oss.

Utmärkelse för innovation
Jag är väldigt stolt och nöjd över att återigen se ASSA ABLOY på
Forbes lista över de 100 mest innovativa företagen i världen. Jag är
övertygad om att vårt starka fokus på innovation för produkter och
processer är den bästa vägen för oss att fortsätta vara en ledare i
vår industri.

Vi har rätt medarbetare och kultur för att göra en skillnad och
organisationens innovativa förmåga har tydligt bevisats av den starka
efterfrågan för våra nya produkter.

Stockholm, 18 juli 2018
Nico Delvaux
VD och koncernchef

Mer information lämnas av:
Nico Delvaux,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82
Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72
ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens idag kl. 10.00 som sänds
via Internet www.assaabloy.com.

Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08-566 19 353, +44
203 008 9806 eller +1 855 831 5945

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl.
8.00 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/assa-abloy/r/solid-underliggande-utveckling-fo...
http://mb.cision.com/Main/7333/2577235/880049.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.