Du är här

2018-08-29

ASTG ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet

Teknikbolaget ASTG redovisar ökande omsättning under andra kvartalet
jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 1,8 miljoner kronor (0,8), en ökning med 125
procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (-3,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,004 kronor (-0,009).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,7 miljoner kronor
(-3,3).

Likvida medel låg på 7,0 miljoner kronor vid utgången av juni (5,0).

"Månaden har präglats av avslutande förhandlingar med den israeliska kunden
för att slutligt komma överens om de hårda kvalitetskrav som den israeliska
kunden ställer på vår produkt. Vi har nu uppfyllt sådana krav som krävs för
att produktionen ska kunna startas upp, i och med detta har jag i förra
veckan gett besked om att vi startar produktion för första leverans under
hösten. Leveranserna kommer att vara försenade i förhållande till
leveransplanen och
förseningarna påverkar bolagets likviditet", säger den tillförordnade vd:n
David Svenn om sin första månad på bolaget.

Han säger vidare att bolaget har en ansträngt likviditetssituation.

"Min bedömning är emellertid att vi klarar av att hantera bolagets ekonomi
utan att, den närmaste tiden, begära ytterligare finansiering av bolagets
aktieägare."

På längre sikt måste dock likviditeten stärkas.

"Samtidigt vill jag tydligt understryka att bolaget, långsiktigt och i sin
nuvarande form,
kommer att behöva ytterligare finansiering för att kunna agera på marknaden
för den typ av
antenner som vi säljer. Anledningen till detta är att vi, för att kunna
sälja antennen till fler
kunder, dels behöver göra viss utveckling av antennen dels behöver
genomföra vissa
certifieringar i förhållande till antennleverantörer. Alla dessa åtgärder
kräver en likviditet
som bolaget i dagsläget saknar."

ASTG, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 1,8 0,8 125,0%
Rörelseresultat -2,4 -2,6
Resultat före skatt -2,6 -3,2
Nettoresultat -2,6 -3,2
Resultat per aktie, kronor -0,004 -0,009
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,7 -3,3

Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS0025D70-table-1

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.