Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

AstraZeneca: AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2016

Resultatet för tredje kvartalet är i linje med våra förväntningar

Ekonomisk sammanfattning

+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
| | Första | Kvartal |
| | nio | 3 2016 |
| | månaderna | |
| | 2016 | |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
| | MUSD | Förändring i % | MUSD | Förändring i % |
| | | | | |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
| | | i fasta |Utfall | | i fasta |Utfall|
| | |valutakurser[1]| | |valutakurser[1]| |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
|Totala intäkter |17 417 | (3) | (5) | 5 699 | (4) | (4) |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
|Produktförsäljning |16 059 | (6) | (8) | 5 025 | (14) |(14) |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
|Externa samarbeten | 1 358 | 56 | 55 | 674 | n/m | n/m |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
| | | | | | | |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
|Redovisat | 2 369 | (26) | (22) | 1 028 | (29) |(12) |
|rörelseresultat | | | | | | |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
|Rörelseresultat för| 4 695 | (13) | (12) | 1 696 | (13) | (2) |
|kärnverksamheten[2]| | | | | | |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
| | | | | | | |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
|Redovisad vinst per|1,31USD | (26) | (18) |0,80USD | 4 | 32 |
|aktie (EPS) | | | | | | |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+
|Vinst per aktie för|3,10USD | (10) | (7) |1,32USD | 12 | 28 |
|kärnverksamheten | | | | | | |
+-------------------+--------+---------------+-------+--------+---------------+------+

Redovisat resultat och vinst per aktie för kärnverksamheten för tredje
kvartalet 2016 inkluderade en skatteintäkt på 0,36USD, hänförlig till
internprissättningsöverenskommelser mellan flera skattemyndigheter.

· De totala intäkterna minskade med 3% till 17 417 MUSD under årets
tre första kvartal, vilket speglar en nedgång i produktförsäljning
som drevs av introduktion av flera generiska varianter av Crestor i
USA. Fortsatt goda framsteg vad gäller kostnadskontroll:

· Redovisade FoU-kostnader och FoU-kostnader för kärnverksamheten
ökade med 4% till 1 402 MUSD, respektive låg stabilt på 1 337 MUSD
under tredje kvartalet

· Redovisade försäljnings- och administrationskostnader och
försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten
minskade med 8% till 2 403 MUSD, respektive 12% till 1 892 MUSD under
tredje kvartalet

· Rapporterad vinst per aktie minskade med 26% under årets tre
första kvartal, vilket speglar nedgången i produktförsäljning.
Vinsten per aktie för kärnverksamheten minskade med 10%, vilket
avspeglar att en större del av övriga intäkter förväntas ligga under
årets sista kvartal

· Helårsprognosen förblir oförändrad
Affärsverksamheten i sammandrag

Tillväxtplattformarna har ökat med 6% under årets tre första kvartal
(Upp 3% under tredje kvartalet):

· Tillväxtmarknader: 6% tillväxt till stor del drivet av Kina (upp
10%); försäljningen i Latinamerika påverkades av reducerade
aktiviteter i Venezuela och minskade med 11%

· Diabetes: Tillväxt på 13%. Farxiga blev företagets bästsäljande
diabetesläkemedel. Långsammare tillväxt (6%) under det tredje
kvartalet inom diabetes, vilket speglar en förväntad minskning i
försäljningen av Onglyza

· Andningsvägar: En minskning på 2%, med en betydande nedgång i
försäljningen av Symbicort i USA och Europa, vilket speglar den
konkurrensutsatta miljön samt en justering i tredje kvartalet av
rabatter för tidigare perioder i USA

· Brilinta: Tillväxt på 39%. Avmattning under det tredje kvartalet,
till följd av grossisternas lagernivåer under jämförelseperioden

· Ny onkologi: Stark försäljning på 197 MUSD under tredje kvartalet
(Första halvår: 251 MUSD) drivet av Tagrisso och Lynparza

Uppnå ledarskap inom forskningen: framsteg sedan föregående
resultatrapport

Myndighetsgodkännanden
- Brilinta - hjärt-/kärlsjukdomar (JAPAN)

Ansökningar om registrering*/accepterade ansökningar
- Faslodex - bröstcancer (första linjens behandling) (JAPAN)*
- Tagrisso - lungcancer (KINA)*
- ZS-9 - hyperkalemi (USA)

Positiva övergripande resultat från fas III-studier
- Lynparza - äggstockscancer (andra linjens behandling)
- Farxiga + Bydureon - diabetes typ 2
- benralizumab - allvarlig, okontrollerad astma

Övriga viktiga framsteg
- Prioriterad granskning: Tagrisso (KINA)
- Snabbfilsstatus: AZD3293 - Alzheimers sjukdom (USA)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

"Resultatet för det tredje kvartalet ligger i linje med
förväntningarna, och speglar övergångseffekterna av det första hela
kvartalet med generisk konkurrens för Crestor i USA. Vi har
väsentligt stärkt vårt fokus på våra tre terapiområden och
prioriterat vår portfölj genom externa samarbeten och avyttringar.
Detta fokus, förstärkt av våra produktivitetshöjande initiativ,
ligger bakom den snabba reduceringen av våra försäljnings- och
administrationskostnader. Detta möjliggör ökade investeringar både
inom onkologi och i Kina, samt lanseringar av nya läkemedel på
nyckelmarknader.

Vår forskningsportfölj i sen klinisk utvecklingsfas fortsatte att
utvecklas i en takt vi inte kunde förutse för tre år sedan, som till
exempel de senaste positiva resultaten för Tagrisso för lungcancer,
Lynparza för äggstockscancer och vårt första biologiska läkemedel för
andningsvägar, benralizumab, vid allvarlig, okontrollerad astma.

Viktigt att notera är att vi står framför en intensiv period när det
gäller nyhetsflöde de kommande tolv månaderna, där vi i synnerhet
kommer få se potentialen för våra immuno-onkologi- och målstyrda
läkemedel. Vårt fokus på vetenskapligt ledarskap gör att vi ligger
väl i linje med våra mål när vi nu närmar oss en brytpunkt för en
portfölj som har utformats för att omvandla företaget och patienters
liv.

Prognos för helåret 2016

Prognoserna för helåret 2016 är oförändrade och visas i fasta
valutakurser

+-----------------+---------------------------------------------------+
|Totala intäkter |En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång |
+-----------------+---------------------------------------------------+
|Vinst per aktie |En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång |
|för | |
|kärnverksamheten | |
+-----------------+---------------------------------------------------+

Ovanstående prognos innefattar effekterna från transaktionerna med
Acerta Pharma B.V. (Acerta Pharma) och ZS Pharma, Inc. (ZS Pharma)
som tillkännagavs i rapporten för helåret 2015.

FoU-kostnader för kärnverksamheten förväntas nu ligga över de för
helåret 2015. Företaget kommer att avsevärt minska försäljnings- och
administrationskostnaderna för kärnverksamheten under helåret 2016
jämfört med föregående år. Dessa åtgärder baseras på fasta
valutakurser.

Bolaget presenterar prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten.
Det går inte att ge en prognos baserad på redovisat/GAAP eftersom
bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av
redovisat/GAAP-resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av
skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella
tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser.

Valutakurseffekter helåret 2016

Baserat på genomsnittliga valutakurser under första halvåret och
företagets publicerade valutakurskänslighet förväntas det nu bara bli
en minimal negativ påverkan på de totala intäkterna för helåret 2016
från valutarörlighet. Vinsten per aktie för kärnverksamheten
förväntas gynnas av valutarörlighet med en låg till medelhög
ensiffrig procentsats jämfört med tidigare år. Ytterligare detaljer
om valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den
fullständiga resultatrapporten.

Noter

1. Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser (CER) om inte annat
anges.

2. Se Operating and Financial Review i den fullständiga
resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för
kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan
kärnverksamheten och redovisat resultat.

Forskningsportföljen: kommande större nyheter

Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är
något som ligger i centrum för företagets tillväxtstrategi. Vårt
fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka resultat
för forskningsportföljen.

Kvartal fyra 2016
- Tagrisso - luncancer: inlämning av ansökan om registrering (USA, EU) (AURA3)

- roxadustat - anemi: rullande inlämning av ansökan om registrering (KINA)

- benralizumab - allvarlig, okontrollerad astma: ansökan om registrering (USA, EU)

Första halvåret 2017
- Faslodex - bröstcancer (första linjens behandling): myndighetsbeslut (JAPAN); ansökan om registrering (USA, EU)
- Lynparza - bröstcancer: övergripande resultat
- Lynparza - äggstockscancer (andra linjens behandling): ansökan om registrering

- durva + treme - lungcancer (MYSTIC): övergripande resultat
- durva + treme - lungcancer (ARCTIC): övergripande resultat
- durva + treme - HNSCC# (CONDOR): övergripande resultat, ansökan om registrering (USA) (fas II)*
- acalabrutinib - blodcancer: övergripande...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.