Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-18

Atrium Ljungberg AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

- Vi har en fortsatt stark utveckling av driftöverskottet som för de
första tre kvartalen ökade med tolv procent. Hyresintäkterna i
jämförbart bestånd har ökat med nära fyra procent.

- Vi bibehåller den höga investeringstakten och är nu igång med flera
utvecklingsprojekt. Jag gläder mig extra åt att vi kontinuerligt
fyller på med nya projektmöjligheter, kommenterar vd Annica Ånäs.

· Nettoomsättningen ökade till 1 890 mkr (1 711) varav hyresintäkter
ökade till 1 786 mkr (1 597). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd
ökade med 3,8 procent.

· Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2017-01-01, 94),
inklusive projektfastigheter.

· Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 246 mkr
(1 115), en ökning med 11,7 procent. Ökningen beror främst på
effekten av förvärvade fastigheter och förlikning i en hyrestvist men
även på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden är
oförändrad 70 procent (70).

· Resultat före värdeförändringar ökade till 909 mkr (737).
· Orealiserade värdeförändringar fastigheter ökade till 1 688 mkr (1
289) och förklaras främst av ökade hyresnivåer men också av
marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar
derivat uppgick till 136 mkr (-613) då marknadsräntorna under
perioden har stigit på de löptider som derivat har tecknats.

· Periodens resultat ökade till 2 162 mkr (1 121), vilket motsvarar
16,23 kr/aktie (8,41).

· Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 171 mkr (620).

· Förvärv av fastigheter ökade till 1 823 mkr (1 467).

· Prognosen för 2017 höjs med 15 mkr till 1 150 mkr för resultat
före värdeförändringar. Prognosen för resultatet efter skatt bedöms
uppgå till 2 322 mkr, motsvararande 17,43 kr/aktie.

Nacka, 2017-10-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg, 070-341 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg, 070-927 60 09
martin.lindqvist@atriumljungberg.se
Denna informationen är sådan information som Atrium Ljungberg AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
oktober 2017 kl. 08.30 CET.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala,
Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta
framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande
stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden
rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den
totala uthyrbara ytan omfattar över en miljon kvadratmeter fördelat
på ett femtiotal fastigheter, värderade till 41 miljarder kronor.
Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i
områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor
ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq
Stockholm Large Cap-listan.

Läs mer på www.al.se (http://www.atriumljungberg.se/).
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atrium-ljungberg-ab/r/delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/1145/2369695/737750.pdf
http://mb.cision.com/Public/1145/2369695/a40708f3808e978f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.