Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Atrium Ljungberg: Bra långsiktiga förutsättn för driftnettomålet - VD

(SIX) Atrium Ljungberg ser trots moln i Europa ljusa makroutsikter
för svensk fastighetsmarknad på kortare sikt, och speciellt för dess
egna storstadsfokuserade närvaro. De mer långsiktiga förutsättningarna
för att klara av driftnettotillväxtmålet om +10 procent per år ser
"bra ut" och fastighetsbolaget står trygga med sin strategi.

Det framkom under SIX News intervju med Atrium Ljungbergs vd
Ingalill Berglund och finanschef Annica Ånäs. Intervjun ägde rum
torsdagen den 23 oktober, dagen efter niomånadersrapporten.

Skulle ni säga att makroutsikterna blivit mörkare eller ljusare för
helåret 2014?

"Sverige tycker jag ser ljust ut, och våra delmarknader och vår
verksamhet i synnerhet så, medan det ser lite mörkare ut om man
blickar ut i Europa", säger Ingalill Berglund till SIX.

Atrium Ljungberg-vd:n gör följande observationer:

"Just nu kan man säga att fastighetsmarknaden är väldigt attraktiv
utifrån ett investeringsperspektiv. Här sticker Sverige som land ut, i
synnerhet Stockholm men även Göteborg. Kapitaltillgången är god, både
på eget kapital och på finansieringssidan. Vår strategi inriktad mot
storstäder ser också gynnsam ut, i och med den befolkningstillväxt som
följer den ökade urbaniseringen. I Stockholms CBD* har vi en
historiskt låg vakansgrad på kommersiella ytor och samtidigt ser vi
stigande bostadspriser."

Det som möjligen inte kan utvärderas i nuläget är om det kommer att
bli några effekter på Sverige av det politiska skifte som skedde i och
med höstens riksdagsval, tillägger Berglund.

* Motsvarande innerstadens bästa kontorsläge.

I delårsrapporten upprepades den kortsiktiga resultatprognoserna
för helåret 2014 om ett resultat före värdeförändringar och skatt på
815 miljoner. Analytikerna hade här förväntningar om i genomsnitt 867
miljoner inför rapporten och för helåret 2013 var utfallet 829
miljoner.

Därtill upprepades att resultat efter skatt för 2014 väntas komma
in på 495 miljoner kronor, motsvarande 3,75 kronor per aktie,
inkluderat värdeförändringar till och med 30 september.

Andra framtida värdeförändringar eller eventuella framtida
fastighetsförvärv och -försäljningar beaktats ej i ovanstående
prognoser.

Utöver urbanisering, vilka andra förutsättningar kring era
kommersiella hyresmarknader stödjer ert långsiktiga
driftnettotillväxtmål?

"Att vi kan ha en så pass ambitiös målsättning som att öka
(driftsnettot) med 10 procent per år är framförallt kopplat till vår
projektutveckling, där vi kan bygga oss till nya driftsnetton. I vår
strategi har våra delmarknader valts ut baserat på att där för
framtiden ska finnas både en långsiktig potential för
projektutveckling och en god hyrespotential. Jag skulle säga att vi
har haft och fortsatt har mycket goda förutsättningar för att nå det
här tillväxtmålet", svarar Berglund SIX.

Att det nu råder en "låginflationsmiljö" gör att hjälpen från
inflationen till driftnettotillväxten i det kortare perspektivet
begränsas. På längre sikt ser dock tillväxtförutsättningarna ändå "bra
ut" för fastighetsbolaget, fastslår Atrium Ljungberg-vd:n
avslutningsvis.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNews
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.