Du är här

2017-09-05

Attendo: Attendos styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp av aktier

Styrelsen i Attendo AB (publ) ("Attendo") har med stöd av
bemyndigandet från årsstämman den 6 april 2017 fattat beslut om köp
av egna aktier i ett återköpsprogram till ett värde om maximalt 35,1
Mkr. Syftet med återköpet är att säkerställa Attendos åtaganden att
leverera aktier och betala sociala avgifter enligt Attendos
aktiesparprogram Attendo+.

Återköpet kommer att genomföras i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 596/2014 samt EU-kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/1052 (tillsammans "EU-förordningarna") och
kommer att förvaltas av SEB som fattar sina handelsbeslut oberoende
av Attendo, vad avser de tidpunkter då återköpen sker.

Återköpsprogrammet kommer att vara föremål för följande villkor. Köpen
kommer att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för
emittenter samt i enlighet med EU-förordningarna. Återköpen kommer
att ske vid ett eller flera tillfällen dock längst till årsstämman
2018 och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, därutöver ska begränsningarna ifråga om pris i
förordning (EU) 2016/1052 iakttas. Återköp får ske av högst 325 000
aktier till ett sammanlagt värde av maximalt 35,1Mkr. Betalning av
aktierna kommer att erläggas kontant.

Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.
Transaktionerna kommer också att offentliggöras och publiceras på
Attendos hemsida www.attendo.com.

Återköp får inte resultera i att Attendos innehav av egna aktier vid
någon tid överstiger

10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Vid tidpunkten för
detta pressmeddelande uppgår det totala antalet registrerade aktier i
bolaget till 160 000 000 och Attendo innehar vid tidpunkten för detta
pressmeddelande totalt 196 647 egna aktier.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan information som Attendo AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Kommunikations- och IR direktörens
försorg, för offentliggörande den 5 september 2017 kl.14.00 CET.

Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var
först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver
äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland
hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och
är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i
Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attendo/r/attendos-styrelse-har-beslutat-att-u...
http://mb.cision.com/Main/13398/2339899/718161.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.