Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-16

Atvexa AB: Atvexas valberedning inför årsstämma 2019

Atvexa ABs ("Atvexa") målsättning är att valberedningens
sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning.
Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det dock beslutats att
nuvarande valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största
aktieägarna som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den
30 juni 2018.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till
val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt
revisorer till årsstämman 2019. Den 30 juni 2018 var de tre största
aktieägarna i Atvexa; Alteria Holding AB (47,84 % av rösterna),
Svenska Rehabiliteringssjukhus Aktiebolag (47,64 % av rösterna) samt
Sara Karlin (1,31 % av rösterna) motsvarande ett totalt ägande om
96,79 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande
representanter till valberedningen:

· Peter Weiderman som representerar Alteria Holding AB
· Lars Brune som representerar Svenska Rehabiliteringssjukhus
Aktiebolag

· Sara Karlin
Beräkningen ovan är baserad på 10 874 888 aktier, vilket är det totala
antalet stamaktier i Atvexa.

Atvexas årsstämma för räkenskapsåret 1 september 2017 - 31 augusti
2018 kommer att äga rum den 17 januari 2019. För att valberedningen
ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg,
ska förslag lämnas in senast fredagen den 16 november 2018.
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Atvexa uppmanas att skicka förslag till valberedningen
via e-post till valberedning@atvexa.se

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör
Telefon: +46 704 00 32 70
E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör
Telefon: +46 760 95 35 83
E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande
Telefon: +46 765 26 02 59
E-post: sara.karlin@atvexa.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Atvexa AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 16 juli 2018 kl.16.00 CET.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Om Atvexa
Atvexa är ett ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom
förskola och skola, drivet av värderingar, och är en av de ledande
aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har
uppvisat ungefär 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt
sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i
befintliga verksamheter.

I Atvexagruppens 29 dotterbolag ingår 16 självständiga varumärken. Av
dessa är 15 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av
Europas snabbast växande regioner, och vidare finns Atvexa
representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017.

I dotterbolagen ingår totalt 76 förskolor, 18 skolor och en särskola,
i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping,
Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och
Vellinge, med cirka 2 100 medarbetare samt cirka 9 500 barn och
elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark
position på sina lokala marknader. Atvexa drivs av en stark
övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med
olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och
elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atvexa-ab/r/atvexas-valberedning-infor-arsstam...
http://mb.cision.com/Main/16645/2576334/879199.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.