Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Autoliv: Autoliv håller kapitalmarknadsdag - uppdaterar mål och ambitioner

(Ogden, Utah, USA, 19 november 2019) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och
SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, håller idag en
kapitalmarknadsdag i Utah, USA.

Under kapitalmarknadsdagen kommer delar av ledningen i Autoliv att
beskriva företagets strategi, operativa styrkor, tillväxtmöjligheter,
innovationer, finansiella planer och målsättningar.

"Vi har en stark bas att skapa aktieägarvärde från. Denna
kapitalmarknadsdag handlar om hur Autoliv avser att ta tillvara
möjligheterna som skapas av den snabba teknologiutvecklingen inom
såväl produktion som produkter. Vi kommer beskriva vägen framåt för
försäljnings- och vinsttillväxt och visa konkret att vi är väl
förberedda för att ta vår operativa effektivitet till nästa nivå."
sade Mikael Bratt, verkställande direktör och koncernchef i Autoliv.

Autolivs strategi bygger vidare från en industriledande ställning, en
ställning som stöds av en fortsatt hög orderingångsandel. För de
första tio månaderna av 2019, bedömer vi att vår andel av global
orderingång uppgick till cirka 50%. Utifrån en stark ställning,
breddar vi nu vår inriktning till att inkludera säkerhet för
mobilitet och samhälle, samtidigt som vi anpassar vår verksamhet för
den nya eran av digitalisering och automatisering över hela
värdekedjan. Det inkluderar genomförande av strukturella
effektivitetsprogram, automatiseringsprogram och
effektiviseringsprogram för hela värdekedjan.

Mål och ambitioner
Autoliv kommer under kapitalmarknadsdagen att uppdatera och beskriva
sina mål och ambitioner. Företaget kommer att fokusera på tillväxt
både på kort och lång sikt, lönsamhetsförbättringar och
konjunkturcykelflexibilitet, kassaflödesgenerering för
aktieägaravkastning, en stark balansräkning och en konservativ
skuldsättningsgrad för att skapa aktieägarvärde över lång tid.

Mål på medellång sikt (upp till 3-5 år): Att organiskt växa* med i
genomsnitt 3-4% mer per år än tillväxten i fordonsproduktionen och
att förbättra justerad rörelsemarginal* till runt 12%, baserat på
antagandet att fordonsproduktionen i genomsnitt växer med 1-2% per
år.

Cash conversion* (operativt kassaflöde minus nettoinvesteringar i
förhållande till nettoresultat) ska uppgå till minst 80%. Autoliv
bibehåller målet om en skuldsättningsgrad (nettoskuld i förhållande
till justerat EBITDA) om cirka 1x, med ett intervall om 0,5x till
1,0x.

Ambitioner på lång sikt (bortom 5 år): Vår ambition är fortsatt att
växa minst i samma takt som vår marknad. När våra pågående och
planerade strategiska initiativ är fullt införda, är ambitionen att
öka vår lönsamhetskapacitet ytterligare, till cirka 13% i justerad
rörelsemarginal*.

2020
Vi ser ett flertal positiva och negativa faktorer som kan påverka
nästa år. Möjliga, positiva faktorer inkluderar råmaterialkostnader,
organisk tillväxt från marknadsandelsökningar, effekter från
effektiviseringsprogram och en stabilisering av fordonsproduktionen.
Möjliga, negativa faktorer inkluderar lägre försäljning av
ersättningsgasgeneratorer och högre avskrivningar. En sammanvägning
av dessa positiva och negativa faktorer leder till vår förväntan om
en förbättring av justerad rörelsemarginal* 2020 jämfört med 2019,
exklusive oförutsedda händelser.

För ytterligare information, gå till www.autoliv.com.

Presentationsmaterial från kapitalmarknadsdagen kommer att göras
tillgängliga på www.autoliv.com under Investors - Presentations &
Transcripts kl 08.00, 10.50 och 11.30 MST den 19 november 2019.

För ytterligare information kontakta:
Investerare och analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46
(0)8 587 206 71

Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46
(0)8 587 206 14

Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206
50

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra
dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom
krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av
fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Våra produkter
räddar över 30 000 liv varje år och förebygger tio gånger fler
allvarliga olyckor.

Våra närmare 67 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen
Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14
tekniska centra med 19 testbanor. Omsättningen under 2018 uppgick
till 8 678 miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock
Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm
(ALIV SDB). För mer information besök www.autoliv.com.

Avstämning mot U.S. GAAP
*I denna release hänvisar vi till non-U.S. GAAP (dvs är inte
upprättade enligt U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting
Principles, d v s god redovisningssed i USA). Observera att de
framåtblickande finansiella beräkningarna ovan inte är baserade på
U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, d v s god
redovisningssed i USA). Autoliv har inte stämt av dessa beräkningar
mot U.S. GAAP eftersom vissa poster som påverkar dessa beräkningar,
som kostnader hänförliga till kapacitetsanpassningar,
kartellutredningar och separation av Autolivs affärssegment, saknar
ett rimligt mått av förutsägbarhet vad gäller resultatet. Därav
följer att en sådan avstämning kräver en orimligt stor arbetsinsats

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag
Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of
1995". Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga
händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror
eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande
uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden.
Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi
anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte
varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer
att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa
uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker,
allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska
resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller
avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att
innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som
tidigare angivits. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport
som är framåtblickande uttalanden s.k. "forward-looking statements",
åberopar vi det skydd som USAs "Private Securities Litigation Reform
Act of 1995" erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande
uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller
framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/autoliv/r/autoliv-haller-kapitalmarknadsdag--...
https://mb.cision.com/Main/751/2967562/1146609.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.