Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-13

Avanza: Delårsrapport januari-juni 2017

Delårsrapport, 2017-07-13 kl 08:15

Andra kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2016

· Kundtillväxten var fortsatt stark och antalet nya kunder uppgick
till 27 900 (23 100)

· Nettoinflödet under kvartalet var 8 710 MSEK, en minskning med 8
procent. I nettoinflödet för andra kvartalet 2016 ingick 2,2
miljarder kronor från det utökade samarbetet med Remium

· Rörelseintäkterna ökade med 5 procent, främst till följd av högre
fondprovisioner

· Rörelsexkostnaderna ökade med 17 procent, ett led i vår satsning
på framtida tillväxt och hänför sig främst till ökat antal
medarbetare inom IT- och produktutveckling, men också
regelefterlevnad

· Resultat efter skatt uppgick till 89 MSEK, en minskning med 6
procent

· Rikard Josefson har utsetts till ny VD. Rikard tillträder tjänsten
senast inom sex månader och Johan Prom kvarstår som VD fram till
tillträdandet

· Avanza utsågs under kvartalet till bäst på service inom
finansiella tjänster

· Erbjudandet inom Sparkonto+ förbättrades med höjd ränta
· Det digitala erbjudandet inom Europahandeln utökades
· Möjligheten för mindre företag att teckna tjänstepension digitalt
lanserades och alla säljresurser inom tjänstepension allokeras till
Göteborg och Stockholm

· Claes Hemberg utsågs till årets privatekonomiske kommentator
Citat från Johan Prom, VD Avanza

"Kundtillväxten var fortsatt stark under andra kvartalet och vi fick
ett glädjande förstapris för kundbemötande. Riskviljan bland Avanzas
kunder var låg liksom volatiliteten på aktiemarknaden, vilket
påverkade courtageintäkterna negativt även om antalet courtagekunder
var fortsatt högt. Den starka utvecklingen på fondsidan och inom
pensionsaffären fortsatte. Detta tillsammans med stark
produktutveckling bäddar för stabila intäkter framöver."

Kv-2 Kv-1 förändr Kv-2 förändr jan jan förändr
-jun -jun
2017 2017 % 2016 % 2017 2016 %
Rörelsens 236 247 -5 225 5 482 451 7
intäkter, MSEK
Rörelsens -133 -126 5 -113 17 -259 -225 15
kostnader, MSEK
Rörelseresultat, 103 121 -15 111 -7 224 226 -1
MSEK
Resultat efter 89 103 -14 94 -6 192 192 -0
skatt, MSEK
Resultat per 2,97 3,46 -14 3,18 -7 6,43 6,53 -2
aktie, SEK
Rörelsemarginal, 44 49 -5 49 -6 46 50 -4
%

Nettoinflöde, 8 710 8 620 1 9 430 -8 17 14 20
MSEK 300 400

Nykundsinflöde 27 38 -27 23 21 66 49 34
(netto), st 900 400 100 200 300
Sparkapital vid 261 246 6 199 31 261 199 31
periodens 600 300 200 600 200
slut, MSEK

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 08.15 (CEST).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Prom, VD
070-689 23 46
johan.prom@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som
grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat
på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer
pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag.
Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder,
sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 600
000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar
drygt 3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett
till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker.
Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex)
utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök:
https://www.avanza.se/ir

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avanza/r/delarsrapport-januari-juni-2017,c2306668
http://mb.cision.com/Main/350/2306668/699715.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.