Du är här

2018-07-12

Avanza: Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport, 2018-07-12 kl 08:15

Andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017

· Kundtillväxten var fortsatt god med 23 300 (27 900) nya kunder,
trots avvaktande marknadsläge

· Nettoinflödet under kvartalet var 4 840 (8 710) MSEK. Andelen
nettoinflöde från befintliga kunder minskade

· Rörelseintäkterna ökade med 4 procent, främst till följd av högre
fondvolymer och därmed ökade fondprovisioner. Courtageintäkterna
minskade på grund av lägre omsättning

· Rörelsekostnaderna ökade med 17 procent. Kostnadsökningen är en
följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt, där en
större del än planerat gått till regelverksimplementeringar under
våren. Kostnadsökningen under andra kvartalet var enligt plan

· Kostnadsökningen för 2018 kommer att uppgå till närmare 11 procent
jämfört med tidigare uppskattning om 8-10 procent. Beslutet har
tagits att rekrytera 20 nya medarbetare inom innovation och
utveckling under hösten, för att ytterligare öka kapaciteten i
utvecklingsteamen. Den långsiktiga planen för de årliga
kostnadsökningarna på 8-10 procent ligger fast

· Resultatet efter skatt uppgick till 79 MSEK, vilket var en
minskning med 11 procent jämfört med föregående år

· Efter kvartalets utgång har Skatteverket meddelat att de ämnar
påföra Avanza Pension retroaktiv skatt för 2016. Om motsvarande görs
för 2017 och 2018 uppskattas skattekostnaden uppgå till sammanlagt 5
MSEK. Avanza kommer att ta ställning till en eventuell överklagan

· För fjärde året utsågs Avanza till bäst på service inom
finansiella tjänster i Service Scores mätning

· Avanza Corporate Finance utsågs till "Bästa rådgivare i kategorin
kvalitet i klassen småbolag" enligt SvD Börsplus IPO-guide

· Hållbarhetsaspekter implementerades i Avanzas egna fonder
Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

"På Avanza drivs vi av att vi fortfarande har mycket ogjort på
sparmarknaden. Även om kostnadskontroll är strategiskt viktigt för
Avanza får det inte begränsa vår utveckling. Förändringen i branschen
går allt snabbare och efter mitt första halvår som VD är min
uppfattning att vi behöver öka kapaciteten för att i snabbare takt
kunna leverera på våra ambitioner."

Kv-2 Kv-1 förändr Kv-2 förändr jan jan förändr
-jun -jun
2018 2018 % 2017 % 2018 2017 %
Rörelsens 244 271 -10 234 4 515 478 8
intäkter, MSEK
Rörelsens -153 -152 1 -131 17 -305 -255 20
kostnader, MSEK
Rörelseresultat, 90 120 -25 103 -13 209 224 -6
MSEK
Resultat efter 79 104 -24 89 -11 183 192 -5
skatt, MSEK
Resultat per 2,64 3,45 -24 2,97 -11 6,10 6,43 -5
aktie, SEK
Rörelsemarginal, 37 44 -7 44 -7 41 47 -6
%

Nettoinflöde, 4 840 7 960 -39 8 710 -44 12 17 -26
MSEK 800 300

Nykundsinflöde 23 42 -45 27 -16 65 66 -1
(netto), st 300 400 900 700 200
Sparkapital vid 307 288 6 270 14 307 270 14
periodens slut, 100 700 300 100 300
MSEK

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.15 (CEST).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som
grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat
på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer
pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag.
Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder,
sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 750
000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar
3,7 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till
antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker.
Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex)
utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök:
https://www.avanza.se/ir

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avanza/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c2573675
http://mb.cision.com/Main/350/2573675/877075.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.