Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Avanza: Februari: Månadsstatistik

Månadsstatistik 2019-03-04, kl 08:30

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 21 300 och uppgick
vid februari månads slut till 858 400. Det innebär en ökning med 11
300 kunder under februari. Nettoinflödet i februari var 2 960** MSEK,
vilket ger ett totalt nettoinflöde på 5 310** MSEK hittills under
2019.

I slutet av februari publicerades statistik från Sparbarometern
avseende fjärde kvartalet 2018. Avanzas andel av sparmarknaden
minskade något till följd av den negativa börsutvecklingen och
uppgick vid kvartalets slut till 3,8 procent. Andelen av
nettoinflödet var 16,9 procent under kvartalet. Rullande 12M uppgick
nettoinflödet till 11,9 procent, vilket överstiger målet på minst 10
procent.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till
tjänstepension uppgick under perioden januari 2018 - december 2018
till 6,0* procent enligt statistik från Svensk försäkring. Det var en
ökning från 5,2 procent motsvarande period ett år tidigare.

* Definitionen av tjänstepensionsmarknaden har ändrats jämfört med vad som tidigare rapporterats för att ge en mer rättvisande bild av den marknad som Avanza adresserar med sitt tjänstepensionserbjudande. Historiska siffror har justerats.

Februari Januari Förändring Februari Förändring
2019 2019 månad % 2018 år %

Kunder, st 858 400 847 1 744 400 15
100

Nettoinflöde, MSEK 2 960 ** 2 350 26 2 080 42

Sparkapital, MSEK 332 400 319 4 293 000 13
800
varav inlåning, 57 100 ** 57 500 -1 43 900 30
MSEK

Utlåning, MSEK 17 100 ** 15 900 8 10 100 69
varav 4 620 ** 4 520 2 4 300 7
värdepapperskrediter,
MSEK
varav Superbolånet 6 100 ** 6 000 2 5 400 13
PB, MSEK
varav extern 6 400 ** 5 390 19 420 1 424
bolånevolym (Bolån+),
MSEK

Antal 70 400 54 400 29 66 600 6
courtagegenererande
notor per dag, st***

** Preliminära siffror.
*** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i
courtageklass "Start", samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53,
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som
grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat
på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer
pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag.
Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder,
sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har
drygt 850 000 kunder med mer än 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det
motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst
sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska
banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt
Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer
information besök: https://www.avanza.se/ir

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/avanza/r/februari--manadsstatistik,c2754798
https://mb.cision.com/Main/350/2754798/1000771.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.