Du är här

2018-07-25

Avensia AB: FORTSATT TILLVÄXT OCH INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDEN

· Under andra kvartalet fortsatte Avensias tillväxt. Omsättningen
ökade med 45% jämfört med föregående år till 60,0 MSEK (41,4). För
första halvåret var omsättningen 118,1 MSEK (79,2) vilket innebär en
ökning med 49%.

· Rörelseresultatet i kvartal två uppgick till 2,5 MSEK (2,1) vilket
gav en rörelsemarginal på 4,2% (5,2%). Den lägre rörelsemarginalen
beror huvudsakligen på kostnader för inskolning och utbildning av det
stora antalet nyrekryterad personal för att möjliggöra fortsatt
tillväxt samt på ökade investeringar i produktutveckling. För första
halvåret ökade rörelseresultatet med 85% till 11,1 MSEK (6,0) vilket
innebar en rörelsemarginal på 9,4% (7,6%).

· Kassaflödet för kvartalet blev -7,6 MSEK (-5,9). Den löpande
verksamheten genererade under kvartalet ett positivt kassaflöde på
1,6 MSEK (0,2) men den utdelning om 0,18 SEK (0,15 SEK) per aktie som
betalades till aktieägarna under perioden, totalt 6,4 MSEK (5,3),
samt investeringar i det nya huvudkontoret i Lund på 2,8 MSEK
påverkade kassaflödet negativt.

Nyckeltal april-juni 2018

Nettoomsättning 60,0 (41,4) Rörelsemarginal 4,2
MSEK (5,2) %
Rörelseresultat 2,5 (2,1) MSEK Kassaflöde -7,6 (
-5,9)
MSEK
Resultat efter 1,6 (1,5) MSEK Resultat per aktie 0,05
skatt (0,04)
SEK

Nyckeltal januari-juni 2018

Nettoomsättning 118,1 (79,2) Rörelsemarginal 9,4
MSEK (7,6) %
Rörelseresultat 11,1 (6,0) MSEK Kassaflöde -2,1
(3,0)
MSEK
Resultat efter 8,1 (4,4) MSEK Resultat per aktie 0,23
skatt (0,12)
SEK

VD:s kommentarer

· Avensias utveckling mot att bli en strategisk affärspartner inom
digital handel fortsätter och fler och fler av våra kunder
efterfrågar både mer omfattande och mer långsiktiga tjänster;
alltifrån övergripande strategisk rådgivning och implementation av
innovativa omnikanal-lösningar till löpande stöd och rådgivning i den
dagliga verksamheten.

· Vi är stolta över att våra kunder uppmärksammas och belönas för
de projekt de genomför tillsammans med Avensia; NA-KD utsågs till
"Årets bästa e-handelssite" vid Episerver Awards i maj och Lyko
utsågs till "Årets bästa e-handel" vid Svensk Handels Retail Awards,
också i maj. Både NA-KD:s och Lykos siter bygger på Avensias ramverk
SCOPE, som bl a ger en blixtsnabb och friktionsfri
användarupplevelse. Under kvartalet påbörjades det första
kundprojektet med nästa generation av SCOPE som innehåller
ytterligare avancerad funktionalitet och är ett av de första
resultaten av den acceleration av investeringarna i produktutveckling
som påbörjades i kvartal ett och även kommer att fortsätta framöver.

· Efterfrågan på våra produkter och tjänster är god. Under
kvartalet fick Avensia nya kunder i Sverige, Norge, Storbritannien,
Schweiz, Australien och USA. Avensia Storefront såldes till nya
kunder i Storbritannien och USA och en global retailkund lanserade
under kvartalet framgångsrikt sin nya, globala e-handelssite baserad
på Avensia Storefront.

· Medarbetarna är Avensias viktigaste tillgång. Personal med
expertkompetens och erfarenhet är en nyckelförutsättning för Avensias
fortsatta framgång och tillväxt vilket betyder att investeringarna i
inskolning och utbildning kommer att fortsätta. Under kvartalet ökade
antalet medarbetare från 154 till 165. Under första halvåret
anställdes 50 personer (varav alla ännu inte börjat).
Personalomsättningen hittills i år är 6% vilket är ett kvitto på att
Avensia fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Denna information är sådan information som Avensia är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl
12:00 CET.

För mer information, kontakta:

Niklas Johnsson, VD Avensia, +46 73-5505003 eller e-post
niklas.johnsson@avensia.com

Per Wargéus, Styrelseordförande Avensia, +46 70-7318908 eller e-post
per.wargeus@avensia.com

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom digital handel. Med ett
team på över 160 personer implementerar vi prisvinnande digitala
handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest
krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På
den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet
Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns
även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu.
Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs
mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified
Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avensia-ab/r/fortsatt-tillvaxt-och-investering...
http://mb.cision.com/Main/2502/2581184/883021.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.