Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-15

AVTECH Sweden AB: AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget")
kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

STYRELSEN I AVTECH SWEDEN AB (PUBL) HAR EFTER ETT ÅRS SAMARBETE MED
TVÅ NUVARANDE KUNDER BESLUTAT ATT ÖKA TAKTEN I UTVECKLINGSARBETET MED
PRODUKTFAMILJEN AVENTUS

Avtech`s ambition att bli ett IT företag där utveckling och
implementering av effektivitets- och säkerhetshöjande IT-system för
flygbolag, flygplatser och flygtrafikledningar fortsätter.

Utvecklingssamarbetet med brittiska Met-Office och AVTECH har
resulterat i en världsunik väderprognos som kan levereras direkt till
flygplanets operativa dator under flygningen. Prognosens noggrannhet
bygger på en 10KM vädergrid jämfört med förekommande standard som
baseras på 140KM upplösning. Den väsentligt förbättrade noggrannheten
gör att Aventus kan leverera prognoser med minimala avvikelser från
verkligt väder. Noggrannheten av planerad landningstid kan uttryckas
i sekunder snarare än i minuter. Förbättringen i noggrannhet av
turbulens och jetströmmar geografiskt har stor betydelse för både
bränsleförbrukning och bekvämligheten ombord.

Marknaden för våra produkter ökar i allt snabbare takt i harmoni med
tillgängligheten av allt fler välutrustade flygplan. Vid sidan av
bränslebesparing utgör, i ökande omfattning turbulens och
varningssystemet SIGMA och Aventus OPTIMA, produkter som förstärker
effekten av basprodukten Aventus. Två av våra större kunder har under
hösten påbörjat utprovningen av dessa nya påbyggnadsprodukter.
Hittills har testerna levererat över förväntat resultat.

Den nyligen lanserade proFLIGHT-appen, ett beslutsstöd för piloter
baserad på en visuell presentation av informationen i tjänsterna
Aventus och SIGMA, är för tillfället under praktisk utprovning hos
ett 100 tal piloter från mer än 10 olika flygbolag.

Under det senaste året har flera av våra kunder bekräftat att våra
produkter levererar minst den effekt som utlovats.

Två av våra existerande kunder har uttryckt att de är intresserade av
att aktivt delta i en vidareutveckling av produktfamiljen Aventus.
Man efterfrågar bl.a. en Windows-baserad proFLIGHT app. Dessutom
finns ett intresse att anpassa proFLIGHT produkterna till andra
beslutsfattare inom flygbolaget vid sidan om piloterna.

Några flygbolag har efterfrågat ett system för optimering av hela
flygbanan, från start till landning. I samarbete med en av våra
kunder påbörjades nyligen utvecklingen av en lösning som ger
piloterna möjlighet att välja mest ekonomisk flygnivå baserat på
aktuella vindförhållanden orsakade av t.ex. jetströmmar.

Inom detta samarbete är ambitionen även att vidareutveckla vår
optimering för flygningens stigningsfas. Ovan nämnda lösningar ingår
i det nya optimeringskoncept som benämns Aventus OPTIMA.

Resultatet av utvecklingen av SIGMA och pilot-appen proFLIGHT innebär
att stora delar av planerat arbete redan är genomfört. Som en del av
en driftsättning av produkterna är dock alltid en kundanpassning
nödvändig. Även denna fas ingår i detta utvecklingssamarbete.

Styrelsen har under våren 2018 följt detta utvecklingsarbete i detalj
och bedömer nu att AVTECH har en väsentligt förbättrad och
attraktivare serie produkter för ett miljövänligare, säkrare och mer
komfortabel flygning.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, CEO +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15
oktober 2018 kl 16.45 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika
aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag
och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och
tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen
optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet,
punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista.
AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har
utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-kommunicerar-en-affa...
http://mb.cision.com/Main/106/2644871/926836.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.