Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

AVTECH Sweden AB: AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - september  2016

· AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2016 uppgick
till MSEK 2,0 (1,9) bestående i huvudsak av intäkter från
affärsområdet Aventus NowCast. Omsättningen för niomånadersperioden
uppgick till MSEK 5,9 (6,6).

· Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2016 var MSEK -2,1
(-2,3) och för niomånaderssperioden MSEK -8,8 (-9,0). Nettoresultatet
för det tredje kvartalet 2016 uppgick till MSEK -2,1 (-2,4) och för
niomånadersperioden till -8,8 (-9,0) eller SEK -0,16 (-0,16) per
aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje
kvartalet 2016 till MSEK -3,0 (-4,9) och för niomånadersperioden till
MSEK -3,0 (-5,4) eller SEK -0,06 (-0,01) per aktie. Koncernens
likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 26,2 (vid
föregående årsskifte 30,1) vilket motsvarar SEK 0,46 (0,53) per
aktie.

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 36,5 (vid
föregående årsskifte 45,4) eller SEK 0,65 (0,80) per aktie.
Koncernens soliditet uppgick till 93,8 (92,4) procent.

· AVTECH offentliggjorde i januari 2016 att man har ingått avtal med
easyJet avseende Aventus NowCast Full Flight (se "händelser efter
periodens slut").

· I maj 2016 offentliggjorde AVTECH att man genomfört 2 000 000
betalande Aventus NowCast-flighter med en leveranssäkerhet
överstigande 99,9%. Detta motsvarar en flight var tjugonde sekund,
dygnet runt.

· I augusti 2016 kommunicerade AVTECH att bolagets
kostnadsbesparingsprogram framgångsrikt avslutats och att arbetet med
en ny teknisk plattform baserat på ett s.k. Big Data-koncept inletts
(se "händelser efter periodens slut").

Händelser efter periodens slut

· I oktober 2016 informerade bolaget om en försening av den första
kontraktsfasen avseende easyJet. Detta innebär att AVTECH inte räknar
med att någon betydande intäkt från just detta kontrakt kommer att
påverka årets resultat.

· I oktober 2016 informerade bolaget vidare om att man ingått avtal
avseende en tio månader lång betald testperiod med Lufthansa Cargo
AG, ordervärdet kommer ej under testperioden att överstiga 1 mSEK.
Den långa testperioden ger övriga flygbolag inom Lufthansa gruppen
goda möjligheter att utvärdera de långsiktiga effekterna av Aventus
inom ett globalt opererande flygbolag.

· Det utvecklingsarbete som under merparten av 2016 har genomförts
med Met Office (UK) resulterade i oktober 2016 att AVTECH ingick
avtal med Met Office om gemensam utveckling. Detta avser de nya
tjänster som AVTECH sedan tidigare har informerat om, bl.a. avseende
turbulens, åska, och övriga extremvindsvarningar. Överenskommelsen
med Met Office innefattar förutom lägre kostnader för väderprognoser
också kostnadsdelning i samband med marknadsföring; gemensamma
seminarier och utbildningar för flygbolag; en gemensam monter på
Aircraft Commerce's Flight Operations Conference i London i november
2016; samt om att överföra ansvaret för väderleverans till Aventus
avseende Southwest till Met Office. I samband med övergången har
också en kvalitetsökning av Aventus genomförts kopplat till den
vädergaranti om "världens bästa och mest uppdaterade väderprognoser"
som Met Office har lämnat
(http://avtech.aero/metofficequalityassurance/.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
oktober 2016 kl 10.45 CET.

OM AVTECH koncernen
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins
aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer,
teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets
produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel
flygoperation optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp,
effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret
ligger i Stockholm, Kista och koncernen har även ett dotterföretag i
Toulouse, Frankrike samt ett intresseföretag i Dubai, Förenade
Arabemiraten. För mer information, se http://www.avtech.aero/.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/avtech-sweden-ab--publ--del...
http://mb.cision.com/Main/106/2105908/578231.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.