Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

AVTECH Sweden AB: Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB

Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) ("Bolaget") den 15 maj 2017
beslutades:

· att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

· att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet
gentemot Bolaget;

· att arvode till styrelsen oförändrat skall utgå med 250 000
kronor, varav 50 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till
revisorn skall utgå enligt godkänd räkning;

· omval av styrelseledamöterna Lars GV Lindberg, Christer Fehrling,
Bo Redeborn, Ingvar Zöögling, samt Erik Berggren; omval av Bo
Redeborn som styrelseordförande samt omval av Johnny Ohlsson som
suppleant till styrelsen; omval av Mikael Höök som revisor och Roger
Ehrman som revisorssuppleant.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april
2017 kl 16.15 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala
flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika
aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag
och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och
tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen
optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet,
punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista med
kontor i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är
listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel:
08-545 013 30, till Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avtech-sweden-ab/r/rapport-fran-arsstamman-i-a...
http://mb.cision.com/Main/106/2266835/675214.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.