Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Axfood: Stark tillväxt med tydliga framtidssatsningar

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar tredje kvartalet

? Under tredje kvartalet hade Axfood en stark tillväxt och stärkte
positionen ytterligare på marknaden. Med Willys i spetsen visade alla
segment en bra jämförbar försäljning och de nyförvärvade bolagen
bidrog till vår starka tillväxt. Vi fortsätter framtidssatsningarna,
som till stor del handlar om hur vi ska utveckla vårt kundmöte och
förbättra vårt arbetssätt i en allt mer digital värld.

Rörelseresultatet för kvartalet var det bästa någonsin med en stabil
underliggande lönsamhet. Marginalen var enligt plan något lägre och
en konsekvens av våra satsningar, främst på digital tillväxt.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2017

· Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 578 Mkr (10
853), en ökning med 6,7 procent. Pro forma[1]
(http://file///P:/Del%C3%A5rsrapporter/Q3/Q3%202017/Pressmeddelande/Stark...)
uppgick ökningen till 7,7 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 604 Mkr (599), vilket motsvarar en
rörelsemarginal om 5,2 procent (5,5).

· Periodens resultat var 469 Mkr (466) och resultat per aktie 2,23
kr (2,22).

· Axfood fokuserar på tillväxt och nyinvesteringar, och prognosen är
ett rörelseresultat för 2017 i linje med utfallet 2016.

Sammanfattning av delårsperioden januari-september 2017

· Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 34 142 Mkr (32
239), en ökning med 5,9 procent. Pro forma[1]
(http://file///P:/Del%C3%A5rsrapporter/Q3/Q3%202017/Pressmeddelande/Stark...)
uppgick ökningen till 6,9 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 1 488 Mkr (1 501), vilket motsvarar
en rörelsemarginal om 4,4 procent (4,7).

· Periodens resultat var 1 157 Mkr (1 166) och resultat per aktie
5,51 kr (5,55).

· I första kvartalet fullföljde Axfood erbjudandet om förvärv av
samtliga aktier i Matse Holding AB. Per 30 september uppgick Axfoods
innehav till 100 procent efter förhandstillträde av de återstående
aktier som ingår i tvångsinlösenförfarandet.

Väsentliga händelser efter balansdagen

· Axfood har beslutat att från årsskiftet 2017/18 omorganisera
Axfood Närlivs, vilket innebär att kundansvaret för Tempo övergår
till Hemköp, Axfood Snabbgross rapporteras som ett segment och övriga
kunder inom Axfood Närlivs övergår till Dagab.

Välkomna till dagens presentation där koncernchef och vd Klas Balkow
tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar
tredje kvartalet 2017. Presentationen äger rum i Hemköps Rekobutik,
Norra Stationsgatan 80 A, klockan 9:30. Presentationen webbsänds och
kan också följas på axfood.se eller via telefonkonferens: Sverige:
+46 8 566 426 66, Storbritannien: +44 203 0089 804, USA: +1 855 8315
945.

Länk till webbsändningen
(https://tv.streamfabriken.com/axfood-q3-2017)

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///P:/Del%C3%A5rsrapporter/Q3/Q3%202017/Pressmeddelande/Stark...)
På grund av förvärvet av lagerhanteringen av frukt och grönt från och
med 1 januari 2017 presenteras pro forma-siffror för
jämförelseperioderna.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations, Axfood AB, 072 23 606 43

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19
oktober 2017 klockan 7:00 CET.

På Axfood arbetar vi med passion för mat och människor. Mat som är bra
och hållbar. Kedjorna Willys och Hemköp ingår, liksom Tempo, Handlar
?n och Direkten som är handlarägda och organiseras av Axfood Närlivs.
Grossistförsäljning sker genom kedjan Axfood Snabbgross och
partihandel drivs genom Dagab. Axfood är också ägare till mat.se,
Middagsfrid samt delägare i Urban Deli och Eurocash. Axfood är
noterat på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs
mer på axfood.se (http://www.axfood.se/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axfood/r/stark-tillvaxt-med-tydliga-framtidssa...
http://mb.cision.com/Main/1306/2370531/738396.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.