Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

aXichem AB: Kommuniké från årsstämman i aXichem AB (publ)

Årsstämman i aXichem AB (publ) hölls den 31 maj 2017 i Lund. Utöver
formella punkter beslutade årsstämman följande, i enlighet med
styrelsens förslag:

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt att Bolagets
ansamlade medel skulle överföras i ny räkning

att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

att styrelseledamöterna ska arvoderas med ett prisbasbelopp vardera
och styrelseordföranden med två prisbasbelopp. Revisorn arvoderas
enligt löpande räkning.

att till styrelseledamöter välja Jakob Axelsson, Torsten Helsing och
Gunilla Savring (omval) samt Jörn Berthelsen och Jan Gustavsson
(nyval). Till styrelsens ordförande valdes Jan Gustavsson.

att valberedningen ska bestå av Peter Ragnarsson, LMK Ventures, och
Torsten Helsing, Manakin LTD.

att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets
aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets
aktiekapital inte överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital
enligt bolagsordningen. Styrelsen skall kunna besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Lund 31 maj 2017

aXichem AB (publ)

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i
djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska
områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Vestre Torggaten 1 · 5015 Bergen · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-axich...
http://mb.cision.com/Main/8586/2276994/681815.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.