Du är här

2017-08-24

Ayima: Delårsrapport januari - juni 2017

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT

Koncernens Finansiella Översikt april - juni 2017

· Totala intäkter uppgick till 31,8 MSEK (24,5) en ökning med 30%.
· Periodens resultat efter fin. poster: -5,0 MSEK (1,4)
· Balansomslutningen uppgick till 52,2 MSEK (36,4)
· Aktiekapital vid periodens utgång var 5 235 000 SEK fördelat på 5 235 000 aktier (A: 200 000 B: 5 035 000).
· Bruttoresultatet uppgick till 18,2 MSEK, en minskning med 15% från 2016.
· Driftskostnader exklusive avskrivningar uppgick till 23 MSEK, en ökning med 16%.
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgår till -4,8 MSEK.
· Aktiverade kostnader för produktutveckling uppgick till 1,1 MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK. Nettokassan ökade med 5,1 MSEK i kvartalet till 6,3 MSEK.
· Resultat per aktie - före utspädning -1,1 SEK (0,3)
· Resultat per aktie - efter utspädning -1,0 SEK (0,3)

Koncernens Finansiella Översikt januari - juni 2017

· Totala intäkter uppgick till 56,6 MSEK (50,5) en ökning med 12%.
· Periodens resultat efter fin. poster: -10,7 MSEK (4,7)
· Balansomslutningen uppgick till 52,2 MSEK (36,4)
· Aktiekapital vid periodens utgång var 5 235 000 SEK fördelat på 5 235 000 aktier (A: 200 000 B: 5 035 000).
· Bruttoresultatet uppgick till 32,8 MSEK, en minskning med 19% från 2016.
· Driftskostnader exklusive avskrivningar uppgick till 43 MSEK, en ökning med 23%.
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgår till -10,1 MSEK.
· Aktiverade kostnader för produktutveckling uppgick till 2,2 MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 MSEK. Nettokassan ökade med 4,8 MSEK under perioden till 6,3 MSEK.
· Resultat per aktie - före utspädning -2,2 SEK (1,0)
· Resultat per aktie - efter utspädning -2,1 SEK (0,9)

VD Har Ordet

Kära aktieägare och investerare

Under andra kvartalet 2017 bröt Ayima ny mark på många sätt. Den 29
maj 2017 togs vi upp för handel på Aktietorget och lyckades i vår
noteringsprocess resa 14,7 MSEK. Under kvartalet lanserade vi också
nya Analytics-tjänsten och produkt "Ayima Query" samtidigt som vi
slötförde utvecklingen och lanserade vår första SaaS-produkt,
"Updatable", som lanserades den 5 juli 2017. Updatable kommer såklart
att vidareutvecklas och bolaget har per idag flertalet testkunder.
Försäljningen riktas främst till B2B-bolag och testkunderna är
primärt B2B-kunder. Vi beräknar att Updatable kan komma påverka Ayima
positivt från 2018.

Vår underliggande försäljning och verksamhet växer och ökningen i
omsättning från kvartal ett till kvartal två var 30 %. Som vi sagt
har vi under de första två kvartalen 2017 fokuserat på tillväxt och
varit beredda på ett negativt resultat. Detta är dock något som från
september 2017 ska vändas till positivt resultat under fortsatt fokus
på tillväxt. En stor del av vändningen från negativt till positivt
resultat härstammar från försäljningstillväxt och nya kundavtal men
det kommer även från ett tillsatt besparingsprogram, främst av
overheadkostnader.

Jag känner dock att resultatet för andra kvartalet kunder varit något
starkare, flera stora kundprojekt försenades på grund av faktorer som
var utanför Ayimas kontroll, detta är något vi arbetar för att
förbättra. Jag förväntar mig nu att dessa projekt kommer bidra
positivt till vår omsättningen och resultatet redan från kvartal tre
och in under kvartal fyra.

På den positiva sidan har vi en extremt stark pipeline för nya
kunduppdrag och vårt fokus på tillväxt börjar visa resultat i och med
förväntade, stora kundvinster i kvartal tre- och fyra samt att vara
tillbaka som lönsam koncern.

Med Vänliga Hälsningar
Mike Jacobson

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ayima/r/delarsrapport-januari---juni-2017,c233...
http://mb.cision.com/Main/15785/2332739/713434.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.