Du är här

2017-05-24

Ayima: Delårsrapport januari - mars 2017

VD har ordet

"Detta är förändringens kvartal för Ayima, vi har genomfört en flytt
mot Sverige, vi inledde vår noteringsprocess och vi beslutade oss för
att ta in externa investerare för först gången under våra tio år som
Bolag. Att gå från ett privat Bolag till ett börsnoterat Bolag är en
ny och spännande utmaning för oss och vi ser det som ett nytt avstamp
i vårt mål att bygga ett världsledande och fristående Bolag inom
digital marknadsföring. Vi har under majoriteten av våra tio år varit
lönsamma och visat stark tillväxt och det ska vi fortsätta med som
noterat Bolag.

Trots att vi tappade vårt enskilt största kundavtal under kvartal fyra
2016 har vi redan vunnit nya avtal vilket bidragit med omsättning så
att vi mätt i GBP har högre omsättning i kvartal ett 2017 än
motsvarande kvartal 2016. I detta skede valde vi att stå fast vid vår
tillväxtstrategi, behålla hela organisationen med medarbetare, öppna
nya kontor samt fortsätta utvecklingen av nya SaaS-lösningar. Vi kan
i efterhand konstatera att det var en framgångsrik strategi då vi
lyckats öka vårt kundintag samt ökat omsättningen i GBP. Tyvärr
bidrog strategin kortsiktigt till ett mindre bra resultat och svagt
kassaflöde, men jag ser att vi redan under kvartal två återkommer
till normala nivåer och har som mål att på sikt förbättra våra
marginaler tack vare nya SaaS-lösningar.

En viktig del i vårt framtida tillväxt är utvecklingen av våra
befintliga och nya SaaS-produkter. Jag tror att det inom några
kvartal kan förbättra våra marginaler. Samtidigt har vi redan idag
flertalet SaaS-produkter som används på marknaden och vi ska på sikt
bli bättre på att marknadsföra dessa. Detta betyder inte att vi ska
glömma det vi redan idag är väldigt bra på, leverera marknadsledande
tjänster inom digital marknadsföring.

Jag ser nu fram emot kommande kvartal med Ayima. Vi kommer fokusera på
tillväxt, öppna nya kontor på strategiska platser runt om i världen.
Vidare ser jag med tillförsikt fram emot beta-lanseringen av vår
senaste produkt "Updatable" som är planerad till juni 2017.

Med nya kundavtal i hamn, tillväxt på agendan och flertalet
SaaS-produkter på väg ut ser jag fram emot kommande år och ser 2017
som året vi slår nytt omsättningsrekord. Avlutningsvis vill jag tacka
alla mina medarbetare för ett fantastiskt utfört arbete, för utan dem
skulle jag och Ayima inte vara där vi är idag!

Nu önskar jag alla nya aktieägare välkomna med på resan."
Med Vänliga Hälsningar
Mike Jacobson

Koncernens Finansiella Översikt Jan - Mars 2017
Totala intäkter uppgick till 24,8 MSEK (26,0) I GBP var omsättningen
2,2 MGBP (2,1) en ökning med 4 %.

Periodens resultat efter fin. poster: -5,7 MSEK (3,3)
Balansomslutningen uppgick till 43,0 MSEK (33,0)
Resultat per aktie uppgick till -1,2 SEK (0,7)
Aktiekapital vid periodens utgång var 4 700 000 SEK fördelat på 4 700
000 aktier (A: 200 000 B: 4 500 000).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ayima/r/delarsrapport-januari---mars-2017,c227...
http://mb.cision.com/Main/15785/2272989/679263.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.