Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-07

Ayima: Kallelse till extra bolagsstämma i Ayima Group AB

Aktieägarna i Ayima Group AB (publ) 559095-9291 kallas härmed till
extra bolagsstämma 1:a augusti 2017 klockan 10.00 i bolagets lokaler
på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta
skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 26 juli
2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 26 juli 2017. Anmälan
om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Ayima BOX
5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: press(at)ayima.com

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 26 juli 2017, vilket innebär att
aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelsens sammansättning
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 7

Punkt 7

Förslag till att välja in Björn Mannerqvist som ledamot. Björn har
lång erfarenhet från branschen och sitter i flertalet styrelse
däribland Tourn Int AB.

Thomas Jansson lämnar styrelsen i enlighet med ägarnas NEVIs strategi
att hitta och tillsätta expertkompetens i respektive innehav.

För mer information, kontakta Bolaget på:
Ordf. Thomas Jansson eller VD Mike Jacobsson
Telefon: +44-20 7148 5974
press(at)ayima.com
www.ayima.com
Ayima:
Ayima är en koncern med huvudkontor i London och cirka 130
medarbetare. Bolaget har utöver kontor i London kontor i Stockholm,
New York, San Francisco och Vancouver. Ayima erbjuder avancerade sök-
och digitala marknadsföringsstrategier genom egenutvecklade
IT-sökverktyg och skräddarsydda SaaS-lösningar.
(http://www.newequityventure.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ayima/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-ayi...
http://mb.cision.com/Main/15785/2304441/698091.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.