Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Azelio: Bokslutsrapport: Fortsatt högt tempo mot kommersiella kontrakt

Under fjärde kvartalet tecknade Azelio flera avsiktsförklaringar
avseende produktionsanläggningar med kunder i USA, Afrika och
Mellanöstern. Avtalen motsvarar systeminstallationer med en
sammanlagd kapacitet om 184 MW.

Azelios verifieringsprojektet i Marocko installerades enligt tidplan
och började producera el i slutet av fjärde kvartalet 2019.
Verifieringsdata från installationen börjar genereras under första
kvartalet 2020. Dessa data är viktiga i arbetet att, tillsammans med
kunder omvandla avsiktsförklaringar till kommersiella order.

Som en förberedelse för kommersialisering och volymproduktion under
2021 genomfördes en nyemission med företrädesrätt för existerande
aktieägare. Emissionen övertecknades och tillförde bolaget 350 mkr
under inledningen av 2020.

Väsentliga händelser

· Avsiktsförklaring tecknades med STELLA Futura och ND Power om två
kommersiella projekt i Afrika.

· Avsiktsförklaring tecknades med amerikanska Biodico om
installationer motsvarande 120 MW i Kalifornien.

· Ny organisation infördes inför kommersialisering.
· Sluttest av pumpsystem som överför värme i energilagret, utvecklat
med schweiziska Egger.

· El från solceller medför att verifieringsprojektet i Marocko
öppnar för nya marknader.

· Intresseförfrågningar ökar till cirka 3 900 MW eller 170 miljarder
kronor i potentiellt ordervärde.

· Extra bolagsstämma 26 november godkänner emission.
· Avsiktsförklaring om projekt i Oman.
· Företrädesemission om ca 350 miljoner kronor övertecknas.
· Bokslutet upprättas enligt IFRS.
Finansiell utveckling koncern

· Nettoomsättningen uppgick till 571 (269) tkr
· Rörelseresultatet uppgick till -53 357 (-26 337) tkr
· Resultat per aktie före och efter utspädning -1,26 (-0,81) kr
· Periodens resultat uppgick till -53 487 (-26 372) tkr
· Kassaflödet uppgick till -80 441 (252 679) tkr
· Kassa och bank uppgick till 55 634 (331 196) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind - VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
februari 2020 kl. 08:00 (CET).

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på termisk
energilagring med produktion av hållbar el vid behov dygnet runt.
Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i
system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att
lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13
timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 120
anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och
utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt kontor i Stockholm, Kina,
Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över
en miljard kronor i teknisk utveckling av sin lösning. I juni 2018
bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018
noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/azelio/r/bokslutsrapport--fortsatt-hogt-tempo...
https://mb.cision.com/Main/16031/3048592/1202571.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.