Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-17

B3IT Management AB (publ): Valberedningen utsedd för B3IT Management AB (publ)

Inför årsstämman 2017 har en valberedning utsetts i enlighet med
beslut fattat av B3ITs årsstämma den 4 maj 2016. Valberedningen
består av Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB, Marianne
Flink, representant för Swedbank Robur fonder, och Henrik Holm,
ordförande i styrelsen för B3IT Management AB (publ). Valberedningen
motsvarar därmed cirka 23 procent av totala antalet utestående aktier
och röster.

Valberedningen har till uppgift att bereda och till årsstämman lämna
förslag till:

· Ordförande vid årsstämman
· Antal stämmovalda styrelseledamöter
· Val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
· Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
· Principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete
· Val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i
förekommande fall)

· Val av valberedning, alternativt beslut om principer för
tillsättande av valberedning

· Beslut om instruktion för valberedningen
· Ersättning till ledamöterna i valberedningen
Aktieägare som önskar lämna förslag till B3ITs valberedning kan göra
det med e-post till valberedning@b3it.se eller med brev till B3IT
Management AB (publ), Att: Valberedningen, Box 8, 101 20 Stockholm.

Datum för årsstämma 2017 och senaste datum för aktieägare att lämna
förslag till B3ITs valberedning kommer att tillkännages i samband med
B3ITs delårsrapport för årets tre första kvartal (januari - september
2016), den 9 november 2016.

Vid frågor, kontakta gärna:
Annette Björklund, IR-ansvarig, annette.bjorklund@b3it.se, 072-700 70
82

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora
konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och
förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla
teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin
affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter
att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap
och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda
kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work
(GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en
långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 345 medarbetare den 30
juni 2016. Omsättningen 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett
rörelseresultat (EBIT) om 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm,
Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan juni 2016 är
B3IT noterat på Nasdaq First North Premier. Mer information finns på
www.b3it.se

Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/b3it-management-ab--publ-/r/valberedningen-uts...
http://mb.cision.com/Main/13779/2101941/575420.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.