Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

Backahill AB: Backahill AB, offentliggör, genom dotterbolaget Backahill Utveckling AB, erbjudandehandling

Ängelholm den 17 mars 2014

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland eller i något annat land
där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande
eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att
ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk lag.

Backahill AB ("Backahill") genom det helägda dotterbolaget Backahill
Utveckling AB ("Budgivaren"), offentliggör idag erbjudandehandling
avseende Budgivarens kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson
Technologies International AB (publ) ("Hedson"). Erbjudandet
offentliggjordes den 18 februari 2014.

Erbjudandehandlingen samt anmälningssedel finns tillgängliga på
Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt, och Backahills hemsida,
www.backahill.se, samt kommer att sändas till samtliga aktieägare i
Hedson vars aktieinnehav per den 14 mars 2014 var direktregistrerat
hos Euroclear Sweden AB.

Tryckt erbjudandehandling och anmälningssedel tillhandahålls
kostnadsfritt på begäran. Begäran därom framställs till Swedbank (per
e-post: emissioner@swedbank.se, per telefon: 08-585 920 11, eller per
post: Swedbank, Emissioner E676, 105 34 Stockholm).

Acceptperioden för Erbjudandet löper under perioden 17 mars - 11 april
2014.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Nelson, verkställande direktör Backahill AB, telefon 0431-41 51
01

Magnus Swärdh, ekonomi och finans Backahill AB, telefon 0431-41 51 02
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/backahill-ab/r/backahill-ab--offentliggor--gen...
http://mb.cision.com/Main/2576/9552049/220839.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.