Du är här

2017-05-18

Bactiguard Holding AB (publ): Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma

Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 18 maj beslutades
följande:

· Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2016.

· Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016
ska lämnas och att Bolagets förlust förs över i ny räkning.

· Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

· Stämman beslutade att ett årligt arvode om 500 000 kr ska utgå
till styrelsens ordförande samt med 200 000 kr till var och en av de
övriga externa styrelseledamöterna. För arbete som ordförande i
Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet beslutades att
arvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordförande. Ingen
särsklid ersättning ska utgå till övriga utskottsledamöter. Förutsatt
att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom
av styrelseledamot helägt bolag.

· Styrelseledamöterna Stanley Brodén (ordförande), Mia Arnhult,
Marie Wickman-Chantereau och Christian Kinch omvaldes. Svante Östblom
valdes in som ny styrelseledamot. Stanley Brodén omvaldes som
styrelsens ordförande.

· Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB, som revisor. Arvodet
för Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

· Föreslagna riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
till ledande befattningshavare beslutades.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 16.15
CET.

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och
bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder
teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP
(Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards
ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR
Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar,
endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt
förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguard-hold...
http://mb.cision.com/Main/9686/2269167/676690.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.