Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

Bactiguard Holding AB (publ): Bactiguards centrala venkatetrar godkända i Mexiko

Produktgodkännandet av Bactiguards centrala venkatetrar (BIP CVC) för
infektionsprevention i Mexiko är nu klart, meddelar hälsoministeriet.
Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv
infektionsprevention för de mest utsatta patienterna på den näst
största marknaden i Latinamerika.

"Vi är äntligen igenom registreringsprocessen i Mexiko, som startade
för över två år sedan. Det nya produktgodkännandet innebär att vi kan
erbjuda en mer komplett portfölj av produkter för effektiv
infektionsprevention för de mest utsatta patienterna, " säger Jonas
Östregård, SVP Sales and Marketing och fortsätter:

"Många länder står inför stora samhällsutmaningar, däribland
vårdrelaterade infektioner och det finns ett växande behov av
förebyggande lösningar. Med Bactiguards portfölj av produkter för
infektionsprevention är vi övertygade om att sjukhusen i Mexiko
kommer att kunna minska antalet infektioner och begränsa användningen
av antibiotika."

Bactiguard har sedan tidigare produktgodkännande i Mexiko för
infektionsförebyggande urinkatetrar (BIP Foley) och endotrakealtuber
(BIP ETT) och påbörjade försäljningen 2017.

Kateterrelaterade blodinfektioner (CRBSI), även benämnda
CVK-relaterade blodinfektioner (CLABSI), utgör en stor del av de
vårdrelaterade infektionerna (VRI) hos patienter som använder
medicintekniska hjälpmedel, t ex centrala venkatetrar[1]. Dessa
sjukdomar kan leda till allvarliga komplikationer och orsakar då
lidande för patienterna samt ökad dödlighet och högre
sjukvårdskostnader. Dessa infektioner behandlas dessutom ofta med
antibiotika, vilket ökar risken för spridning av multiresistenta
bakterier.

En vanlig komplikation vid behandling med CVKer, utöver infektioner,
är trombosbildning. I en ex vivo studie där man använde
Trombin-Anti-Trombin (TAT) som markör för trombosrisk, såg man lägre
halter av TAT vid användning av BIP CVC i jämförelse med en kateter
utan ytskikt, vilket indikerar lägre risk för trombosbildning.[2]

Referenser:
[1.] Klevens RM et al, Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6
[2.] Vafa Homann et al. 2015, J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl.
Biomater.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Östregård, SVP Sales & Marketing, Mobil: +46 70 521 13 88

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda
liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla
infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för
vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika.
På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och
samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar
biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin
via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard
Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är
marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards
egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala
venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-,
blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa,
Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer
inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i
världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i
Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bactiguard-holding-ab--publ-/r/bactiguards-ce...
https://mb.cision.com/Main/9686/2916837/1112870.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.