Du är här

2018-08-21

Bahnhof: Bahnhofs delårsrapport Q2 2018

NU ÖVER 300 000 PRIVATKUNDER!

Omsättningen uppgick till: 560,2 Mkr (476,8 Mkr)
Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 82,9 Mkr (67,3
Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 64,6 Mkr (53,6 Mkr)
Resultat efter skatt uppgick till: 40,0 Mkr (40,9 Mkr)
Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 0,6 kr (0,5 kr)
Siffror inom parentes avser första halvåret 2017.
Stabil tillväxt och förbättrat resultat!
Under perioden januari till och med juni når Bahnhof-koncernen en ny
rekordomsättning på 560 Mkr. Det är en förbättring med 17.5 procent
jämfört med samma period år 2017. Samtidigt förbättras även
resultatet före skatt (jämfört med samma period år 2017) med 11 Mkr
till totalt 64,6 Mkr.

Utmärkande för verksamheten är att Bahnhof kraftfullt växlar upp
hastigheten i nätet för både privatpersoner och företag, samtidigt
som vi fortsätter att satsa på IT-säkerhet och molntjänster.

För företag lanserar Bahnhof ett antal nya tunga säkerhetstjänster så
som intrångsskydd, skydd mot överbelastningsattacker och en ny typ av
brandväggar med större kapacitet. Bahnhofs samtliga interna
kundsystem har under perioden dessutom fullt ut GDPR-säkrats och
möter samtliga krav i EU:s nya dataskyddsförordning.

På privatsidan växer Bahnhof under det andra kvartalet (april-juni
2018) organiskt med 8 201 privatkunder netto. Bahnhof passerar därmed
gränsen 300 000 hushåll som kunder. Totalt har Bahnhof därmed 300 713
privatkunder den sista juni 2018.

I storstäderna erbjuder vi upp till 10 Gbit/s till privatpersoner
vilket är tio gånger snabbare än närmaste konkurrent. De extrema
hastigheterna har särskilt lockat villaägare och
bostadsrättsföreningar.

Den finansiella situationen i Bahnhof är mycket god. Kassaflödet är
visserligen svagt negativt, men det hänger samman med fortsatta
tekniska investeringar, samt en rekordstor aktieutdelning på närmare
54 miljoner SEK. Totalt är kassaflödet för det första halvåret minus
4,8 Mkr, men förbättras snabbt efter kvartalets slut. Den sista juni
2018 är likvida medel i Bahnhofs kassa betryggande 228,7 Mkr (185,1
Mkr).

En positiv nyhet är också att den tvist vi tidigare haft med den
portugisiska skattemyndigheten avseende Bahnhofs dotterbolag i
Portugal tycks vara löst i juli. Vi har även flyttat hem den delen av
verksamheten till Sverige och en del omstruktureringskostnader av
engångsnatur är tagna i samband med detta.

Prognos år 2018
Bahnhofs prognos för helåret 2018 är ett rörelseresultat (EBIT) på 145
miljoner kronor med en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Tillväxten
kommer vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av
aktier. Vi utesluter samtidigt

inte strukturaffärer eller etablering inom nya affärsområden som kan
ge positiva effekter.

Vision
Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som
förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är
offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av
tekniska landvinningar. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men
samarbetar även med andra aktörer och partners som till exempel
regionala stadsnät.

Inom knappt fem år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska
aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och
affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade
affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten
på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet,
kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss
inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar
ställning även i kontroversiella frågor.

Företagsmarknad
Totalt svarade företagsaffären för 190,2 Mkr av Bahnhofs omsättning
under det första halvåret 2018 (jämfört med 162,2 Mkr samma period
2017).

Företagsaffären fördelar sig mellan nät- och telefonitjänster och de
drift- och molntjänster som alltid utgår från någon av våra centrala
datahallar. Bahnhof är idag en av de största svenska aktörerna i
segmentet datahallar. Våra kunder har samtidigt ofta en kombination
av olika tjänster som innehåller till exempel både IP-nät-och
molntjänster.

Bahnhofs tjänster utgår från vår egen infrastruktur. Vi tänder själva
upp fibernätet och driver flera stora centralt belägna datahallar -
det är stommen i vår verksamhet. I våra datahallar driver vi sedan
ett antal stora molnplattformar för tusentals kunder, där vi
fokuserar på skalbarhet, driftsäkerhet och datasäkerhet.

Bahnhof som nätoperatör
Ett affärsområde som vuxit mycket positivt är våra tyngre nättjänster
till företagskunder. Med tjänsten våglängd kan vi knyta ihop olika
städer och erbjuda extremt snabb överföring av gigantiska datamängder
som möjliggör direktsändningar av livedata.

Ett annorlunda och spännande exempel på en sådan tillämpning var när
Bahnhof hjälpte till att digitalt knyta ihop en symfoniorkester med
en operaföreställning som båda befann sig i två olika städer. Vi
levererade en 10 Gbit/s våglängd (annorlunda uttryckt 10 000 Mbit/s)
till Riksteatern, för deras projekt Opera 18.

Tjänsten innebar att Riksteatern med hjälp av Bahnhof och ny
fiberoptik kunde knyta ihop en operaföreställning i Stockholm med en
Symfoniorkester i Jönköping. Publiken i bägge städerna erbjöds en
helhetsupplevelse med både opera och symfoniorkester - samtidigt!
Projektet finns närmare beskrivet på Riksteaterns hemsida
riksteatern.se/digitalisering

Ett annat företag som valt Bahnhofs kraftfulla nät är Mobile Links
Europe. De använder Bahnhof som bärare av IP-kapacitet mellan olika
städer. Bahnhofs våglängdstjänster gör det möjligt att producera
lokala direktsändningar av tv-program eller event. I detta sammanhang
har Bahnhof knutit ihop direktsändningar i tv mellan Göteborg och
Stockholm.

Säkra molntjänster i Sverige
I takt med en alltmer osäker omvärld, med nya hotbilder och ökade krav
på tillförlitlighet, fortsätter vi vår strategiska satsning på
säkerhet. Det innefattar en bred arsenal av tjänster med allt från
storskaligt skydd mot överbelastningsattacker, till nya brandväggar
och intrångsskydd.

Bahnhof har dessutom byggt lösningar som innebär att all infrastruktur
och systemskydd finns i Sverige. Under perioden infördes EU:s nya
dataskyddsförordning GDPR, där vi fullt ut anpassat interna
kundsystem och organisation för att möta de nya reglerna.

De molntjänster vi har i våra datahallar kan dessutom, tack vare vårt
kraftfulla våglängdsnät Northern Light®, speglas med våra andra

anläggningar vilket ger en dubbel säkerhet med geografisk redundans.
Det betyder att samma molntjänst finns samtidigt i olika datahallar,
och rentav i olika städer. Slutar en molntjänst att fungera tar den
andra vid helt sömlöst.

Privatmarknad

En viktig milstolpe är att Bahnhof nu passerar 300 000 privatkunder
den sista juni. Tillväxten är fortsatt mycket positiv med 8 201 nya
privatkunder (netto) under det andra kvartalet 2018.

Vi har under det första halvåret lanserat en ny höghastighetstjänst
till privatkunder. Först ut är storstäderna Stockholm, Göteborg och
Malmö. Det är tjänsten 10 Gbit/s (10 000 Mbit/s) som i ett slag
tiodubblade vår tidigare hastighet till privatkunder. Priset är
ungefär en tredjedel av vad närmaste konkurrent tar för en tiondel av
hastigheten.

Tjänsten 10 Gbit/s riktar sig både till de som idag, ofta av ren
slentrian fortfarande har kabel-tv-bredband i hyreshus i Stockholm,
och till villaägare och bostadsrättsföreningar i storstäderna.

Bahnhofs råd till bostadsrätter i storstäderna är därför är att
kontakta oss för en offert! Förutsättningen är att ni äger och
kontrollerar ert eget fastighetsnät. Lej inte ut detta!

Bahnhofs höghastighetstjänst medger en total anpassning till
framtidens mediavanor redan nu. Med ljusets hastighet kan stora
hushåll strömma obegränsat med media helt utan prestandaproblem.
Under perioden har vi på tjänstesidan även genomfört en total
uppgradering av samtliga säkerhets-och antiviruspaket. Vi erbjuder nu
Bahnhof Safe som ger ett fullskaligt virusskydd och brandvägg för
datorn, mobiltelefonen och surfplattan. Allt är skräddarsytt även för
den stora familjen eftersom man kan ha ett flertal licenser som i sin
tur kan ha olika inställningar.

Satsningar på kundtjänst
För att säkra en god tillgång till kompetens i takt med att Bahnhof
växer har vi valt att etablera ytterligare en kundtjänst i Umeå, som
ett komplement till vårt stora kontor i Borlänge.

Just nu fintrimmar vi kundtjänsten både i Borlänge och Umeå, och vi
räknar med att köra för fullt med väsentligt förbättrad service från
början av hösten. Vi kommer dessutom kunna erbjuda olika utökade
servicefunktioner för företagsmarknaden.

Genom närvaron vår i Norrlands största stad öppnar vi samtidigt dörren
till en regional merförsäljning.

Elementica - framtidens datacenter!
Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt
men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB och till
27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Elementica konstruerar och driftar datahallar där affärsidén - bland
annat - är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag
(som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp och
bostäder).

Aktuell status, augusti 2018
Förhandlingar mellan Stockholm stad, kraftbolaget och Bahnhof är i
sitt absoluta slutskede. Bygglov finns nu färdigt och är beviljat.
Det finns också ett etablerat intresse från ett flertal
internationella aktörer, varav några asiatiska bolag, jämte flera
stora svenska bolag.

Avsikten är att under senhösten genomföra en notering på en publik
handelsplats, vilket även kommer att kopplas till en nyemission i
Elementica, med mål att ta in i storleksordningen 400-500 Mkr i nytt
kapital i det bolaget. Existerande ägare i Elementica kommer att ges
företrädesrätt.

En närmare presentation av villkor och affär kommer i prospekt under
hösten.

VD har ordet
Jag vill först rikta ett varmt, innerligt och personligt tack till
USA:s president Donald Trump! Hallå Donald!

Den 23 mars i år signerade du ett dokument som på många sätt är
oerhört positivt för vår verksamhet. Din insats för vår bransch i
Sverige kan inte underskattas! Nu kanske någon misstänker att jag är
ironisk. Men det är precis tvärtom. Donald Trumps signatur öppnar
nämligen lysande möjligheter för Bahnhof och andra svenska IT-företag
som säljer molntjänster.

Dokumentet kallas CLOUD Act och är en del av en ny amerikansk lag. I
korthet innebär den att amerikanska myndigheter, helt utan insyn för
kunden, kan begära ut privata och affärskritiska data från alla som
valt att ha sina IT-tjänster hos e...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.