Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Bahnhof: Kommuniké från årsstämma i Bahnhof AB

Ägare i Bahnhof AB (publ) har den 17 maj 2016 hållit årsstämma i
bolagets

lokaler med adress Tunnelgatan 2 i Stockholm. Alla beslut som fattades
var enhälliga och i linje med förslagen i kallelsen.

Vid stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen
för bolaget enligt det framlagda förslaget till årsredovisning per
den 31 december 2015.

Stämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet för förvaltningen av
bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2015.

Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter ska utgå med ett
basbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år,
utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Stämman beslutade om omval av sittande styrelse: Jon Karlung, Andreas
Norman, Eric Hasselqvist, Lars Perers samt Anna Åhr.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de vinstmedel
om totalt 97 406 059 kr som står till stämmans förfogande ska
disponeras så att

34 958 667 kr utdelas till aktieägarna och resterande 62 447 392 kr
överförs i ny räkning. Detta ger en utdelning på 3,25 kr per aktie.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att till nästa årsstämma höja aktiekapitalet genom att vid
ett eller flera emittera upp till och med 4 000 000 aktier mot
kontant betalning, apport eller kvittning. Emissionen skall enligt
styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares
företrädesrätt.

För ytterligare information hänvisas till vd Jon Karlung:
e-post jon.karlung@bahnhof.net eller tel. 076-111 01 60

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Lissabon och
Kiev.

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner
och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med
totalansvar) samt co-location i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet
Service Provider) i Sverige.

Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största
europeiska internetknut-punkterna. Bahnhof AB är ett publikt bolag
och är noterat på Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bahnhof/r/kommunike-fran-arsstamma-i-bahnhof-a...
http://mb.cision.com/Main/1351/2011121/516890.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.