Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

Bank: EMU-banker behöver minska tillgångar med ca 3.200 mdr EUR

(SIX) Eurozonens banksystem behöver enligt en analys från
brittiska Royal Bank of Scotland (RBS) minska sina tillgångar
med totalt 3.200 miljarder euro under de kommande fem åren.

Det skriver Financial Times.

De största bankerna väntas behöva minska sin tillgångssida
med 661 miljarder euro och ta in 47 miljarder euro i nytt
kapital för att klara kraven i Basel III-regelverket. Enligt RBS
analytiker tillhör tyska Deutsche Bank, franska Crédit Agricole
och brittiska Barclays de större banker som har störst behov av
att stärka sin kapitalisering.

De mindre bankerna i Eurozonen behöver minska sina
aggregerade tillgångar med betydligt mer, totalt cirka 2.600
miljarder euro. RBS ser här ett hot mot bankutlåningen till
regionens små- och medelstora företag.

"Det råder fortfarande för hög skuldsättning i Europas
ekonomier och det avspeglas i bankernas balansräkningar. Det
stora problemet är att bankerna fortfarande inte har
tillräckligt med kapital för att ta kreditförluster på lån",
säger Berenbergs analytiker James Chappell i en kommentar till
tidningen.

Enligt ECB:s data har Eurozonens banksystem minskat sina
totala tillgångar med 2.900 miljarder euro sedan maj 2012,
noterar tidningen vidare. Samtidigt noteras banksystemets totala
tillgångar i Eurozonen vara 32.000 miljarder euro, överstigande
3 gånger valutaområdets totala BNP.

Johan Eklund
SIX News

Författare TIC