Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-29

Bank of England: Bankers kapitalnivåer är missledande (Forts)

(Nyhet kompletterad med stycke 4-7)

(SIX) Brittiska bankers rapporterade kapitalkvoter är delvis
missledande och behöver ses över, uppger Bank of Englands
ordförande Mervyn King vid en pressträff i samband med
presentationen av en stabilitetsrapport från den brittiska
centralbanken.

De angivna kapitalkvoterna kan antas vara överskattade och
detta måste hanteras, är budskapet. Problemen är dock
hanterbara, framhåller Mervin King.

"Kommittén rekommenderar att den brittiska finansinspektionen
vidtar åtgärder för att säkerställa att brittiska bankers och
finansiella aktörers kapitalnivåer speglar en rimlig värdering
av tillgångarna, en realistisk bedömning av framtida kostnader
kring regelöverträdelser samt försiktiga beräkningar av
riskvikter. Där det visar sig att kapitalbuffertarna behöver
stärkas för att absorbera förluster och upprätthålla
kreditgivningen i händelse av stress bör den brittiska
finansinspektionen säkerställa att bankerna antingen tar in nytt
kapital eller vidtar åtgärder för att omstrukturera sina
verksamheter och balansräkningar på sätt som inte hindrar
utlåning till den reala ekonomin", står det i rapporten.

Bland annat nämns att de förväntade kreditförlusterna i vissa
fall är större än de nuvarande kreditförlustreserveringarna. En
annan faktor som tas upp är att bankerna har gjort för små
reserveringar avseende kostnader kring regelöverträdelser,
exempelvis relaterat till Libor-skandalen och skandalen kring
försäljningen av vissa försäkringsprodukter.

"Bankernas kapitalpositioner kan också vara överskattade med
anledning av aggressiv användning av riskvikter", skriver Bank
of England.

"Sammantaget antyder dessa faktorer att de brittiska
bankernas kapitalbuffertar, som finns till för att utgöra en
buffert mot förluster och upprätthålla tillhandahållandet av
krediter i händelse av ett stressat scenario, inte är lika stora
som de redovisade kapitalkvoterna antyder", uppger
centralbanken.

Beträffande utsikterna för den finansiella stabiliteten har
dessa förbättrats något jämfört med den förra rapporten. Den
globala tillväxten och de finansiella förhållandena förblir dock
svaga, heter det.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.