Du är här

2013-01-07

Bank: Nya mjukare likviditetsregler meddelades på söndagen

(SIX) Nya mjukare likviditetsregler meddelades på söndagen av
GHOS som är tillsynsorganet till Baselkommittén.

"Dagens överenskommelse utgör ett tydligt engagemang för att
säkerställa att banker håller tillräckligt med likvida
tillgångar för att förhindra att centralbanker blir den första
linjens utlånare", uppges det i ett pressmeddelande från
Baselkommittén.

Likviditetsmåttet LCR (Liquidity Coverage Ratio) utgör den
centrala komponenten i överenskommelsen. Samtidigt uppges vissa
tillägg och förändringar i planerna har gjorts.

Tillsynsorganet har kommit överens om att LCR ska vara
föremål för ett gradvis införande som är i linje med de
arrangemang som gäller för Basel III-reglerna på kapitalområdet.
LCR kommer att införas som planerat den 1 januari 2015, men
minimikravet kommer att börja vid 60 procent och sedan höjas
årsvis med 10 procentenheter för att nå 100 procent den 1
januari 2019.

"Denna gradvisa modell är utformad för att säkerställa att
LCR kan införas utan att störa den ordnade förstärkningen av
banksystemen eller den pågående finansieringen av ekonomisk
aktivitet", heter det.

Vidare har man bland annat beslutat om förändringar kring
klassificeringen av tillgångar vid beräkningen av bankernas
likviditet och vilka förväntade kassautflöden som bankerna måste
ha likviditet för att täcka. Fler tillgångar än vad som tidigare
hade planerats ska få räknas som högkvalitativa likvida
tillgångar.

Tillsynsorganet är även överens om att interaktionen mellan
LCR och centralbankers likviditetsfaciliteter är av avgörande
betydelse. Därför avser man fortsätta arbeta med denna fråga
under det kommande året.

Därutöver har man även beslutat om att ytterligare analys ska
ske inom två områden. För det första ska man fortsätta utveckla
kraven på vad bankerna behöver öppet redovisa när det gäller
likviditet och upplåning. För det andra avser man fortsätta
utforska användningen av marknadsbaserade likviditetsindikatorer
som komplement till befintliga mått som baseras på
tillgångsklasser och kreditbetyg.

Slutligen uppmanar Baselkommitténs tillsynsorgan till en
fullständig och konsekvent implementering av Basel III-reglerna,
i rätt tid.

"LCR-måttet är en mycket viktig komponent i Basel
III-ramverket. Dagens överenskommelse är en mycket betydande
framgång. För första gången i regleringens historia har vi nu
verkligt globala minimikrav för bankers likviditet. Att
introducera en gradvis tidtabell för införandet av LCR, och att
vi bekräftar att bankers likvida tillgångar kan användas i
stressade lägen, kommer att säkerställa att den nya
likviditetsstandarden inte på något vis hindrar förmågan hos det
globala banksystemet att finansiera en ekonomisk återhämtning",
uppger Mervyn King som är ordförande för Baselkommitténs
tillsynsorgan samt ordförande för den brittiska centralbanken
Bank of England.

Efter den nu nådda överenskommelsen kring likviditetsmåttet
LCR kommer Baselkommittén nu att gå vidare med översynen av
måttet Net Stable Funding Ratio (NSFR).

"Tilläggen till LCR är utformade för att säkerställa att de
tillhandahåller sunda minimikrav för bankers likviditet - en
standard som speglar faktisk erfarenhet under stressade lägen.
Slutförandet av detta arbete kommer att möjliggöra för
Baselkommittén att rikta fokus mot att förfina den andra
komponenten inom de nya globala likvididetskraven - Net Stable
Funding Ratio - som är föremål för en observationsperiod inför
implementeringen 2018 ", säger Baselkommitténs ordförande Stefan
Ingves.

Mer detaljer kring helgens överenskommelse kommer att
offentliggöras under måndagen, uppges det.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.