Du är här

2016-02-02

Basware: Baswaren tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2015 (IFRS)

Basware Oyj, pörssitiedote, 2.2.2016 klo 08:45
BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2015 (IFRS)
Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2015

YHTEENVETO

Vuosi 2015 päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen ja koko vuoden myynti- ja
liikevoittotavoitteiden saavuttamiseen; cloud-liiketoiminta kehittyi
suotuisasti ja kasvu avainmarkkinoilla oli merkittävää koko vuoden aikana

Tilikausi 2015:

* Liikevaihto 143 410 tuhatta euroa (127 674 tuhatta euroa) - kasvua 12,3
prosenttia
* Liikevoitto 4 676 tuhatta euroa (4 325 tuhatta euroa) - 3,3 prosenttia
liikevaihdosta (3,4 %)
* Network Services -liikevaihto kasvoi 48,3 prosenttia
* Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 67,8 prosenttia (67,0 %)
* Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,22 euroa (0,22 euroa)

Loka-joulukuu 2015:

* Liikevaihto 39 210 tuhatta euroa (34 664 tuhatta euroa) - kasvua 13,1
prosenttia
* Liikevoitto 4 305 tuhatta euroa (1 701 tuhatta euroa) - 11,0 prosenttia
liikevaihdosta (4,9 %)
* Network Services -liikevaihto kasvoi 53,5 prosenttia
* Jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta 66,5 prosenttia (64,9 %)
* Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,21 euroa (0,11 euroa)

Baswaren päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö tavoittelee nopeampaa
liikevaihdon kasvua strategiakaudellaan 2016-2018. Vuonna 2016 Basware
kiihdyttää kasvupanostuksiaan, jotka keskittyvät pääasiassa
cloud-liiketoimintaan, myyntiin ja markkinointiin sekä niiden tukitoimiin ja
Baswaren rahoituspalvelutarjoaman markkinoille tuomiseen. Basware odottaa
vähintään 5 prosentin orgaanista kasvua ja EBITDA:n ilman kertaluonteisia
eriä säilyvän nollatasolla vuonna 2016 kasvupanostusten katteisiin
aiheuttaman väliaikaisen paineen johdosta. Toiminnan kasvua kiihdyttävien
kasvupanostusten odotetaan olevan noin 20 miljoonaa euroa.
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt
tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 2.2.2016.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

------------------------------------------------------------------------------------------
| |
| 10-12/ 10-12/ Muutos, 1-12/ 1-12/ Muutos, |
| Tuhatta euroa 2015 2014 % 2015 2014 % |
| |
| Liikevaihto 39 210 34 664 13,1 143 410 127 674 12,3 |
| EBITDA 6 224 3 436 81,1 11 902 11 354 4,8 |
| Liikevoitto 4 305 1 701 153,1 4 676 4 325 8,1 |
| % liikevaihdosta 11,0 % 4,9 % 3,3 % 3,4 % |
| Tulos ennen veroja 3 281 2 204 48,9 3 563 4 328 -17,7 |
| Tilikauden tulos 2 954 1 454 103,1 3 083 2 959 4,2 |
| |
| Oman pääoman tuotto, % 6,3 % 4,2 % 2,2 % 2,5 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 % 7,2 % 3,6 % 4,4 % |
| Rahavarat 33 238 28 954 14,8 33 238 28 954 14,8 |
| Nettovelkaantumisaste, % -22,4 % -38,6 % -22,4 % -38,6 % |
| Omavaraisuusaste, % 79,1 % 82,7 % 79,1 % 82,7 % |
| |
| Osakekohtainen tulos |
| Laimentamaton, euroa 0,21 0,11 90,7 0,22 0,22 -2,2 |
| Laimennettu, euroa 0,21 0,11 90,6 0,22 0,22 -2,3 |
| Oma pääoma/osake, euroa 9,97 9,88 0,9 9,97 9,88 0,9 |
| |
| |
------------------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINTA

Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen
toimittaja. Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa talousohjaustaan ja
talous- ja hankintatoimintojaan sekä yksinkertaistaa ja sujuvoittaa niihin
liittyviä prosesseja. Paremmalla talousohjauksella Basware auttaa
asiakkaitaan menestymään ja tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle. Basware
Commerce Network on maailman suurin yritysten välinen verkosto, joka
mahdollistaa vaivattoman yhteistyön ja kaupankäynnin miljoonalle ostajalle ja
myyjälle yli sadassa eri maassa. Baswaren ratkaisujen avulla kaikenkokoiset
organisaatiot parantavat kulukontrolliaan ja tehokkuutta sekä muodostavat
tiiviitä kauppasuhteita muiden verkostoon kuuluvien organisaatioiden kanssa.
Baswaren ratkaisut tuovat merkittäviä kustannussäästöjä sekä tehostavat
kassavirtaa uudenlaisella tavalla ostaa ja myydä.

Toimitusjohtaja Esa Tihilä:
Vuonna 2015 Basware saavutti useita strategiansa virstanpylväitä ja
käännekohdan muutoksessaan lisenssipainotteisesta cloud- ja SaaS-pohjaiseksi
yhtiöksi. Cloud-liiketoiminnan kehitys jatkui suotuisasti koko vuoden ajan,
mitä tuki merkittävä kasvu avainmarkkinoilla. Vuosi päättyi vahvaan
vuosineljännekseen, mitä vauhditti SaaS-pohjaisten Alusta-sopimusten määrän
merkittävä kasvu ja Baswaren ratkaisujen ja palvelujen ennätyssuuri
käyttöönottojen määrä.

Katsauskauden liikevaihto oli 143 410 tuhatta euroa, kasvua 12,3 prosenttia,
ja liikevoitto 4 676 tuhatta euroa (4 325 tuhatta euroa), kasvua 8,1
prosenttia. Panostuksia valittuihin keskeisiin toimintoihin, kuten Network
Services -liiketoimintaan ja rahoituspalveluihin, jatkettiin koko vuoden
ajan. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus Baswaren liikevaihdosta jatkoi
kasvuaan ja oli katsauskaudella 65,7 prosenttia (61,6 %). Kasvu oli hyvää
tärkeimmillä markkina-alueilla edellisvuoteen verrattuna: liikevaihdon
voimakas kasvu jatkui Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa.
Suomessa kasvu oli kohtalaista haastavassa taloustilanteessa.

Vuoden 2015 viimeinen vuosineljännes oli vahva. SaaS-liikevaihto kehittyi
hyvin, kasvua 21,9 prosenttia, vahvan kasvun jatkuessa avainmarkkinoilla.
Vuosineljänneksen aikana solmittiin ennätysmäärä Alusta-pohjaisia
SaaS-sopimuksia, ja Baswaren ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoja oli
ennätysmäärä. Liikevaihto kehittyi suotuisasti viimeisellä neljänneksellä,
kasvua oli 13,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39 210 tuhatta euroa (34 664
tuhatta euroa), ja liikevoitto 4 305 tuhatta euroa (1 701 tuhatta euroa).
Network Services -liikevaihto kasvoi 53,5 prosenttia, kun taas samaan aikaan
Solution Services -liiketoiminnan liikevaihto laski 1,4 prosenttia, mihin
vaikutti SaaS-liiketoimintamalliin siirtyminen.

Network Services -liiketoiminnan kasvu jatkui koko vuoden 2015. Network
Services -liikevaihto oli katsauskaudella 49 305 tuhatta euroa (33 237
tuhatta euroa), kasvua 48,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Basware Commerce Network -verkoston kautta
välitettiin vuonna 2015 lähes 94 miljoonaa transaktiota (78 miljoonaa
transaktiota), kasvua 20,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Verkoston
kasvu jatkui verkkolaskutuksen kohdemarkkinoilla, kuten Yhdysvalloissa,
Isossa-Britanniassa ja Saksassa, kun taas markkinoilla, joilla penetraatio on
suhteellisen korkea, kasvu on tasaantunut.

SaaS-palvelujen kysyntä pysyi hyvällä tasolla vuonna 2015, ja SaaS-liikevaihto
kasvoi 16,8 prosenttia edellisvuodesta. Solmittujen Alusta-pohjaisten
SaaS-sopimusten määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, ja
uusien solmittujen sopimusten määrän kasvu kiihtyi vuoden toisella
puoliskolla. Ohjelmistomyynnin lasku on jatkunut koko vuoden ajan osana
yhtiön liiketoimintamallin muutosta. Solution Services -toiminnan
katsauskauden liikevaihto oli 94 105 tuhatta euroa (94 437 tuhatta euroa),
laskua 0,4 prosenttia edellisvuodesta.

Financing Services -liiketoiminnan ja -palvelujen investoinnit ja kehittäminen
ovat jatkuneet vuoden aikana. Kesän 2015 jälkeen 25 asiakasta
Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa on tilannut Basware Pay- ja
Basware Discount -ratkaisuja. Erityisesti pienille ja keskisuurille
yrityksille suunnattu uusi Basware Advance -ratkaisu lanseerattiin
marraskuussa. Ratkaisu tarjoaa yrityksille uusia ja joustavia
rahoitusvaihtoehtoja ja maksuvalmiutta ja -kykyä tasaisen kassavirran
ylläpitämiseksi. Vuoden 2015 aikana yhtiö sopi yhteistyöstä useiden
kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa.

Basware on tuntuvasti vahvistanut asemaansa ja kasvumahdollisuuksiaan
tavoittelemiltaan julkisen sektorin markkinoilta, joilla arvioidaan olevan
paljon kasvupotentiaalia. Huhtikuussa 2015 Basware vahvisti
markkina-asemaansa Isossa-Britanniassa ostamalla Procserven, julkisen
sektorin johtavan sähköisten hankintaratkaisujen toimittajan.
Valtionhallinnossa ja julkisella sektorilla on ollut nähtävissä jatkuva
pyrkimys verkkolaskutuksen käyttöönottoon kaikilla Baswaren markkinoilla.

Basware on saavuttanut maailmanlaajuisesti markkinajohtajan aseman
verkkopohjaisissa hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P)- ja
verkkolaskuratkaisuissa. Toimialan viimeaikainen kehitys ja trendit julkisen
sektorin ja eri maiden hankkeista verkkolaskutuksen käyttöönottoon
vaihtoehtoisen rahoitusalan nousuun ovat merkittävästi laajentaneet yhtiön
tavoitettavissa olevaa markkinaa. Basware on saavuttanut käännekohdan
muutoksessaan pilvipohjaiseksi yhtiöksi. Yhtiöllä on vahva hankinnasta
maksuun-, verkkolasku- ja uusien rahoituspalvelujen tarjoama, mikä luo vahvan
pohjan hyödyntää laajentuneita markkinamahdollisuuksia.

Baswaren päivitetyn vuosien 2016-2018 strategian ja vuoden 2016 tulosohjauksen
mukaisesti Baswaren tavoitteena on kiihdyttää cloud-liiketoimintaa
kasvupanostuksia lisäämällä. Erityisesti markkinoille tuontia ja siihen
liittyviä muita toimia laajennetaan - painopisteenä Iso-Britannia,
Yhdysvallat ja Saksa - ja rahoituspalvelutarjoaman kehittämistä kiihdytetään.
Lisäksi Basware panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan, minkä tavoitteena on
lyhentää Baswaren ratkaisujen ja palvelujen käyttöönottoaikoja sekä uusille
että vanhoille asiakkaille.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimintaympäristö ja markkinanäkymät
Kaikenkokoisilla yrityksillä maailmanlaajuisesti on paineita parantaa
kassavirtaa, etsiä uusia innovatiivisia maksustrategioita ja automatisoida
taloushallinnan prosesseja ja toimintoja. Yhtiö odottaa saman ilmiön jatkuvan
vuonna 2016 ja jatkuvien palveluiden tarpeen säilyvän hyvänä asiakasku...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.