Du är här

2014-05-14

Bavarian Nordic A/S: Bavarian Nordic offentliggør delårsrapport for første kvartal 2014

KVISTGÅRD, Danmark, 14. maj 2014
- Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) offentliggør i dag delårsrapport
for første kvartal 2014.

* Periodens omsætning var DKK 286 mio. (2013: DKK 206 mio.) og resultatet af
primær drift var DKK 1 mio. (2013: DKK 34 mio. underskud)
* Selskabet fastholder forventningerne til det økonomiske resultat for 2014
* Selskabet har opnået regulatoriske godkendelser af PROSPECT studiet i
Tyskland og Holland, hvor de første centre nu er åbnet. Dermed er studiet
nu aktivt i alle 15 planlagte lande på flere end 190 centre
* I februar 2014 indgik selskabet en kontrakt til en værdi af USD 0,5 mio.
med Defense Threat Reduction Agency (DTRA) - en del af det amerikanske
forsvarsministerium - om udvikling af en MVA-BN-baseret vaccine mod
Burkholderia
* I april påbegyndte National Cancer Institute et fase 2 studie med
selskabets CV-301 immunterapikandidat I blærecancer
* I april udnyttede Biomedical Advanced Research and Development Authority
(BARDA) en option på USD 21,9 mio. under den igangværende kontrakt om
udvikling af frysetørret IMVAMUNE koppevaccine. Optionen finansierer
overførslen af den validerede produktionsproces til en ny produktionslinje
med større kommerciel kapacitet
* I april blev Gerard van Odijk valgt som ny formand for Bavarian Nordics
bestyrelse. Han efterfølger Asger Aamund, der har været formand siden 1994,
men havde valgt ikke at genopstille. Anders Gersel Pedersen blev samtidig
valgt som næstformand for Bavarian Nordics bestyrelse
* I første kvartal realiseredes et lavere dækningsbidrag for salg af IMVAMUNE
koppevacciner, hvilket skyldes midlertidigt højere produktionsomkostninger,
der knytter sig til produktionen i en kortere periode i 2013. Som tidligere
meddelt forventes dækningsbidraget for hele året at være på niveau med 2013

Anders Hedegaard, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: "Begge
vores divisioner har gjort solide fremskridt mod de mål, vi har sat for året.
Fase 3 studiet med PROSTVAC modtog fornylig regulatoriske godkendelser i de
to tilbageværende lande, Tyskland og Holland, og via et nyt NCI-sponsoreret
fase 2 studie med CV-301 i blærecancer udvidede vi desuden som planlagt vores
pipeline inden for cancerimmunterapi. Vi er også tilfredse med BARDA's nylige
udnyttelse af en kontraktoption, der skal finansiere overførslen af
produktionsprocessen for frysetørret IMVAMUNE koppevaccine til en større,
kommerciel produktionslinje."

Udvalgte, forventede begivenheder

* Afslutte rekruttering i PROSPECT fase 3 studiet (H2, 2014)
* Sikre anden del af IMVAMUNE leveringskontrakten med den amerikanske
regering (USD 118 mio.) (H1, 2014)
* Afslutte fase 2 med frysetørret IMVAMUNE med henblik på at understøtte
indsendelse af en pre-EUA (forudsætning for at kunne lagerføre vaccinen)
(2015)
* Påbegynde det endelige kliniske fase 3 forsøg med IMVAMUNE (H1, 2014)
* Fortsætte med at udforske PROSTVAC's potentiale i kombination med
checkpoint-inhibitorer, antihormonbehandling og strålebehandling
* Påbegynde NCI-sponsoreret fase 1 forsøg med MVA-BN Brachyury (H1, 2014)
* Færdiggøre udviklingsplanen for CV-301 i tyktarmscancer med udgangspunkt i
tilbagemelding fra de amerikanske sundhedsmyndigheder (H2, 2014) efterfulgt
af randomiseret, kontrolleret forsøg afhængig af muligheden for
finansiering
* Potentielle IMVANEX/IMVAMUNE ordrer fra øvrige lande

Udvalgte regnskabstal

---------------------------------------------
| Q1 2014 Q1 2013 |
| |
| |
| DKK mio. DKK mio. |
|Omsætning 286 206 |
|Resultat af primær drift 1 (34) |
|Kapitalberedskab, ultimo 535 543 |
---------------------------------------------
Forventningerne til det økonomiske resultat for 2014 fastholdes med en
omsætning i størrelsesordenen DKK 1.200 mio. og et nulresultat før skat.
Divisionen for infektionssygdomme forventer et årsresultat af primær drift i
størrelsesordenen DKK 400 mio., som modsvares af totale omkostninger i
cancerimmunterapidivisionen på DKK 400 mio., der hovedsagelig hidrører fra
gennemførelse af det globale fase 3 forsøg med PROSTVAC®. Koncernens
kapitalberedskab forventes at være i størrelsesordenen DKK 600 mio. ved årets
udgang.

Koncernens hoved- og nøgletal kan findes nederst i denne meddelelse. Det
samlede regnskab kan downloades på engelsk fra selskabets
hjemmeside:www.bavarian-nordic.com, hvor der desuden findes et regneark med
udvalgte regnskabstal.

Anders Hedegaard, administrerende direktør

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations. Telefon +45 61 77 47 43

Telefonkonference
Selskabet vil afholde en telefonkonference i dag kl. 14.00, hvor
administrerende direktør Anders Hedegaard vil præsentere delårsregnskabet og
besvare spørgsmål sammen med de øvrige medlemmer af selskabets ledelse.
Dial-in numre er: Danmark: +45 32 72 80 18, UK: +44 (0) 844 571 8957, USA: +1
866 682 8490. Telefonkonferencen vil blive transmitteret direkte via
sidenhttp://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=2872, hvorfra
den tilhørende præsentation ligeledes kan downloades.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et internationalt biotekselskab, der udvikler og producerer
cancerimmunterapier og vacciner til forebyggelse af infektionssygdomme.
Selskabets førende udviklingsprogrammer er PROSTVAC®, en immunterapikandidat
til behandling af fremskreden prostatacancer, som er i afsluttende klinisk
fase 3 udvikling, og IMVAMUNE®, en ikke-replikérbar koppevaccine, der
udvikles og leveres til det amerikanske nationale beredskabslager under en
kontrakt med de amerikanske myndigheder. IMVAMUNE er godkendt i den
Europæiske Union under navnet IMVANEX®.

Bavarian Nordics aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet
BAVA (Reuters: BAVA.CO, Bloomberg: BAVA.DC). Selskabet har et sponsoreret
ADR-program, som er noteret i USA (OTC) under symbolet BVNRY.

For yderligere information, besøgwww.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden, som er forbundet med risici,
usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette
kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som
er omhandlet i ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer
udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation
og/eller anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os
ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om
fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller
omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Hoved- og nøgletal for koncernen

----------------------------------------------------------------------------------
|DKK mio. Q1 2014 Q1 2013 FY 2013 |
| urevideret urevideret revideret |
|Resultatopgørelse |
|Nettoomsætning 285,9 205,7 1.212,5 |
|Produktionsomkostninger 144,4 131,2 484,7 |
|Forsknings- og udviklingsomkostninger 89,3 73,5 496,6 |
|Distributionsomkostninger 10,8 6,8 40,8 |
|Administrationsomkostninger 38,0 41,8 157,0 |
|Resultat af primær drift (EBIT) 3,4 (47,6) 33,4 |
|Finansielle poster, netto 0,7 7,0 (27,2) |
|Resultat før skat 4,1 (40,6) 6,2 |
|Periodens resultat 1,2 (33,8) (46,7) |
| |
|Balance |
|Langfristede aktiver 560,5 653,0 551,8 |
|Kortfristede aktiver 771,9 736,2 900,4 |
|Samlede aktiver 1.332,4 1.389,2 1.452,2 |
|Egenkapital 978,7 961,5 976,3 |
|Langfristede forpligtelser 84,5 55,0 86,7 |
|Kortfristede forpligtelser 269,2 372,7 389,2 |
| |
|Pengestrømsopgørelse |
|Likvide midler og værdipapirer 414,9 423,0 532,1 |
|Pengestrømme fra driftsaktiviteter (79,8) (112,9) 147,1 |
|Pengestrømme fra investeringer (37,7) (99,1) (146,5) |
|- Investering i immaterielle anlægsaktiver (21,2) (10,2) (111,0) |
|- Investering i materielle anlægsaktiver (12,9) (2,3) (44,4) |
|Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2,1) (2,2) (7,1) |
| |
|Nøgletal (DKK)1) |
|Indtjening (basis) pr. aktie á DKK 10 0,0 (1,3) (1,8) |
|Indre værdi pr. aktie 37,5 36,8 37,4 |
|Børskurs, ultimo 99 69 89 |
|Børskurs/Indre værdi 2,6 1,9 2,4 |
|Udestående aktier i t.stk, ultimo 26.094 26.094 26.094 |
|Egenkapitalandel 73% 69% 67% |
|Antal medarbejdere omregnet til fuldtid, ultimo 426 449 426 |
----------------------------------------------------------------------------------

1) Indtjening pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 "Indtjening
pr. aktie". Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske
Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010".

Interim Report Q1 2014
http://hugin.info/100065/R/1784993/611848.pdf
201409dk
http://hugin.info/100065/R/1784993/611846.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bavarian Nordic A/S via Globenewswire

HUG#1784993

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.