Du är här

2015-08-25

Bavarian Nordic A/S: Bavarian Nordic offentliggør regnskab for første halvår 2015

KØBENHAVN, Danmark - 25. august 2015
- Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør i dag regnskab for første
halvår 2015. Periodens omsætning var DKK 624 mio. (2014: DKK 450 mio.) og
resultatet af primær drift (EBIT) var et overskud på DKK 85 mio. (2014: DKK
70 mio. i underskud). Resultatet efter finansielle poster og skat var DKK 107
mio. (2014: DKK 54 mio. i underskud). Selskabet fastholder forventningerne
til det økonomiske resultat for 2015.

Vigtige begivenheder i andet kvartal af 2015 og frem til rapporteringsdatoen

* I maj offentliggjordes foreløbige fase 1 resultater for prime-boost
forsøgsvaccinen mod ebola, der består af MVA-BN® Filo og Janssen's AdVac®
teknologi. Resultaterne viste, at vaccinen var immunogen, uanset
rækkefølgen af de to vacciner. I juli påbegyndtes et fase 2 studie med
vaccinen i Europa i mere end 600 raske voksne.
* I maj offentliggjordes desuden positive resultater fra to afgørende
kliniske studier med IMVAMUNE koppevaccinen; et fase 2 studie i 650
forsøgspersoner, der sammenlignede frysetørret IMVAMUNE med
flydende-frossen IMVAMUNE, og et fase 3 lot consistency studie med
flydende-frossen IMVAMUNE i 4.000 forsøgspersoner. Begge studier opnåede
deres primære mål.
* I juni udnyttede den amerikanske regering en række optioner i en
igangværende kontrakt om udvikling af en multivalent MVA-BN-baseret
filovirusvaccine, hvilket bragte den samlede kontraktværdi op på cirka USD
33 mio.
* I juli modtog Bavarian Nordic en ny ordre fra den amerikanske regering
(BARDA) på USD 133 mio. for bulkproduktion af IMVAMUNE. Bulkvaccinen kan
konverteres til frysetørret IMVAMUNE på et senere tidspunkt.
* I juli påbegyndte NCI et nyt fase 2 studie med PROSTVAC i op til 150
patienter med lokaliseret prostatacancer.
* I august blev et fase 1 studie med en ny MVA-BN baseret vaccine mod
respiratorisk syncytial virus (RSV) påbegyndt. Studiet, der vil rekruttere
63 raske voksne frivillige, skal evaluere sikkerheden, tolerabiliteten og
immunogeniciteten af MVA-BN RSV.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: "Andet
kvartal bød på en række successer. I takt med at vi arbejder os frem mod de
endelige resultater for PROSPECT studiet, fortsætter vores samarbejdspartnere
hos NCI med at undersøge PROSTVAC i forskellige faser af prostatacancer, dels
med opstarten af et nyt større fase 2 forsøg med patienter i den tidlige
fase, dels med færdigrekrutteringen af patienter i et forsøg, der kombinerer
PROSTVAC med enzalutamid. Vi har indgået kontrakter på IMVAMUNE og
filovirusvaccine for næsten USD 150 mio. Ordren på IMVAMUNE markerer
opstarten på den frysetørrede version og udskiftning af det amerikanske
beredskabslager på 20 millioner doser. Vi har også påbegyndt klinisk forsøg
med endnu en kommerciel vaccinekandidat inden for infektionssygdomme, nemlig
RSV - en sygdom med et stort, udækket medicinsk behov, der er særligt
omkostningstung for sundhedsvæsenet for ældre og meget unge
befolkningsgrupper."

Udvalgte kortsigtede mål og muligheder

* Producere og levere MVA-BN Filo vaccine til Janssen (målsætning om mere end
2 millioner doser til MVA-BN/AdVac ebola prime-boost vaccinen) (2015)
* Påbegyndelse af fase 3 studier med ebola prime-boost vaccinen (2015)
* Afslutte overførslen af den validerede produktionsproces for frysetørret
IMVAMUNE til en kommerciel produktionslinje (2015)
* Afslutte rekruttering samt rapportere fase 1 resultater for MVA-BN RSV (H1,
2016)
* Producere IMVAMUNE bulkvaccine i henhold til kontrakten på USD 133 mio. med
BARDA (2016)
* Færdiggøre validering af produktionsprocessen for PROSTVAC samt forberede
produktlancering (2016)
* Potentiel udvidelse af samarbejdet med Janssen omkring yderligere
infektionssygdomme
* Potentielle IMVANEX/IMVAMUNE ordrer fra lande uden for USA
* Iværksættelse af kliniske studier til undersøgelse af potentialet for
kombinationsbehandlinger med PROSTVAC og Yervoy samt andre potentielle
checkpoint inhibitorer som led i det kliniske samarbejde med Bristol-Myers
Squibb
* Delanalyser fra fase 3 studiet med PROSTVAC

Bestyrelsen udnævner dr. Frank Verwiel
Bestyrelsen har udnævnt Dr. Frank Verwiel som observatør til bestyrelsen med
hensigt om at opstille ham som kandidat til valg til bestyrelsen på den
ordinære generalforsamling i 2016. Dr. Verwiel har tidligere været
administrerende direktør i Aptalis Pharma, Inc. og bestyrelsesmedlem i
Aptalis Holdings Inc. indtil selskabet blev opkøbt af Forest (nu Allergan).

Udvalgte regnskabstal

-------------------------------------------------
| H1 2015 H1 2014 |
| |
| DKK mio. |
| DKK mio. |
| Omsætning 624 450 |
| Resultat før renter og skat 85 (70) |
| Kapitalberedskab, ultimo 1.669 423 |
-------------------------------------------------
Bavarian Nordic fastholder forventningerne til det økonomiske resultat for
2015 med en omsætning i størrelsesordenen DKK 1.000 mio. og et nulresultat af
primær drift (EBIT). Omsætningen vil primært hidrøre fra leverance af
bulkvaccine svarende til ca. 2 millioner doser af MVA-BN Filo vaccinen i
henhold til aftalen med Janssen samt 0,3 mio. doser IMVAMUNE til det
amerikanske strategiske nationale beredskabslager, Public Health Agency of
Canada, Canadian Department of National Defence og et asiatisk land.
Yderligere omsætning forventes fra igangværende forsknings- og
udviklingskontrakter. Forudbetalingen fra options- og licensaftalen om
PROSTVAC med Bristol-Myers Squibb vil blive indtægtsført, når optionen
forfalder.

Kapitalberedskabet ved udgangen af året forventes at være i størrelsesordenen
DKK 1.450 mio. og inkluderer lånefaciliteten på EUR 50 mio. fra Den
Europæiske Investeringsbank.

Pr. rapporteringsdatoen er al kendt USD eksponering afdækket.

Koncernens hoved- og nøgletal kan findes nederst i denne meddelelse. Det
samlede regnskab kan downloades på engelsk fra selskabets
hjemmeside:www.bavarian-nordic.com, hvor der desuden findes et regneark med
udvalgte regnskabstal.

Telefonkonference

Selskabets ledelse afholder en telefonkonference i dag kl. 14.00 dansk tid for
at præsentere delårsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Dial-in numre
er: Danmark: +45 32 71 16 59, UK: +44 (0) 20 3427 1908, USA: +1 646 254 3360.
Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen
samt downloade den tilhørende præsentation
http://www.bavarian-nordic.com/investor/events.aspx?event=4209.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen
Vice President Investor Relations
Tlf. +45 61 77 47 43

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et biofarmaceutisk selskab fokuseret på udvikling og
produktion af cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme. Gennem
et mangeårigt samarbejde med den amerikanske regering har Bavarian Nordic
udviklet en portefølje af biologiske modforanstaltninger, herunder den
ikke-replikerende koppevaccine, IMVAMUNE®, der lagerføres til anvendelse i
nødsituationer af den amerikanske samt andre regeringer. Vaccinen er godkendt
i EU (under handelsnavn IMVANEX®) samt i Canada. Bavarian Nordic og dennes
partner, Janssen, er gået forrest i udviklingen af en ebolavaccine, som er
blevet fremskyndet af myndighederne som følge af den nuværende situation i
Vestafrika. Bavarian Nordic har desuden, i samarbejde med National Cancer
Institute, udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier baseret på
selskabets alsidige poxvirusbaserede teknologier, herunder PROSTVAC®, der er
i fase 3 klinisk udvikling til behandling af fremskreden prostatacancer.
Selskabet har indgået aftale med Bristol-Myers Squibb om potentiel
kommercialisering af PROSTVAC. For yderligere information
besøgwww.bavarian-nordic.comeller følg os på Twitter@bavariannordic.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden ("forward-looking
statements"), som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer,
hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske
resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i
ovennævnte udsagn om fremtiden. Udsagn om fremtiden inkluderer udsagn
vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller
anden information, som ikke er historisk information. Vi påtager os ingen
forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden
således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder,
undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Hoved- og nøgletal for koncernen

--------------------------------------------------------------------------------------
| DKK mio. 6m 2015 6m 2014 FY 2014 |
| urevideret urevideret revideret |
| Resultatopgørelse |
| Nettoomsætning 623,9 450,4 1.216,8 |
| Produktionsomkostninger 202,1 229,0 495,1 |
| Forsknings- og udviklingsomkostninger 219,2 191,6 478,9 |
| Distributionsomkostninger 27,4 22,7 45,1 |
| Administrationsomkostninger 90,4 76,8 181,0 |
| Resultat af primær drift (EBIT) 84,8 (69,7) 16,7 |
| Finansielle poster, netto 62,7 5,9 47,7 |
| Resultat før skat 147,5 (63,8) 64,4 |
| Periodens resultat 106,7 (53,7) 25,9 |
| |
| Balance |
| Langfristede aktiver 518,0 582,1 568,1 |
| Kortfristede aktiver 1.702,6 673,1 1.319,2 |
| Samlede aktiver 2.220,6 1.255,2 1.887,3 |
| Egenkapital 1.348,8 925,0 1.252,1 |
| Langfristede forpligtelser 50,9 82,7 51,9 |
| Kortfristede forpligtelser 820,9 247,5 583,3 |
| |
| Pengestrømsopgørelse |
| Likvide midler og værdipapirer 1.285,0 302,5 979,7 |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter 306,3 (169,5) 338,8 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.