Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

Bayn Europe AB: Bayn gör nyemission

Bayn Europe har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget ca
4,9 Mkr samt föreslår att ge ut gratis teckningsoptioner till
samtliga aktieägare.

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) har, med stöd av bemyndigande från
extra bolagsstämma den 3 oktober 2018, beslutat om en riktad kontant
nyemission om ca 4 470 000 nya aktier i Bolaget till en begränsad
krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen
uppgick till 1,10 kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av långsiktiga investerare, bl.a. IKC Fonder
med 1,1 MSEK och Tellus Fonder med 0,1 MSEK. Resterande belopp har
tecknats av Kudu AB, Capmate AB, Feat Invest AB, TJ Junior AB,
Familjen Jungkvist och Kjell Andersson.

Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras drygt 4,9 miljoner
kronor före transaktionskostnader om cirka 140 TSEK. Teckningskursen
har fastställts till 1,10 kronor per aktie, vilket motsvarar ett pris
i paritet med den genomsnittliga stängningskursen de 30 senaste
handelsdagarna.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande
verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att
den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkor, på kort
tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet hade riktats till
samtliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen
är till gagn för samtliga aktieägare.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 14,7 procent i
förhållande till det totala antalet aktier efter emissionen.
Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med cirka 4
470 000 aktier till totalt 30 329 964 aktier och aktiekapitalet ökar
med cirka 983 400 kronor till totalt cirka 6 672 592 kronor. Smärre
korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med
emissionens registrering.

Nyemissionen genomförs mot bakgrund av den senaste tidens positiva
affärsutveckling och mot bakgrund av den förväntade vidare positiva
utvecklingen av omsättningen.

Styrelsen beslutade i samband med transaktionen att de kommer att
kalla till en extra bolagsstämma och föreslå stämman att besluta om
att ge ut gratis teckningsoptioner till aktieägarna. Det därigenom
resulterande teckningsbeloppet antas ligga i paritet med dagens
teckningsbelopp. Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att
teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionen.
Separat kallelse samt övriga villkor kommer att utkomma inom kort.

För vidare upplysningar:

Patrik Edström, VD Bayn Europe AB, pe@bayn.se.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, 08-
503 01 550, e-mail CA@mangold.se

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 18.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/bayn-gor-nyemission,c2753584
https://mb.cision.com/Main/5651/2753584/1000175.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.