Du är här

2017-08-25

Bayn Europe AB: HALVÅRSRAPPORT BAYN EUROPE AB (PUBL) 2017

Andra kvartalet i korthet

Intäkter 826 (682) TSEK

Rörelseresultat -1 757 (-1 580) TSEK

Resultat efter skatt -1 780 (-1 619) TSEK

Resultat per aktie* -0,23 (-0,29) SEK

Resultat per aktie efter
full utspädning* -0,23 (-0,22) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627.

Första halvåret i korthet

Intäkter 1 817 (1 275) TSEK

Rörelseresultat -3 596 (-2 806) TSEK

Resultat efter skatt -3 643 (-2 860) TSEK

Resultat per aktie* -0,47 (-0,51) SEK

Resultat per aktie efter
full utspädning* -0,46 (-0,38) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627. Antalet utestående
teckningsoptioner är 113 667.

Väsentliga händelser under rapportperioden

· Nettoomsättningen ökade med 95% och rörelsens kostnader med 32%
under det första halvåret 2017, jämfört med 2016.

· Bayn omförhandlade sitt exklusiva avtal med Barentz vilket lett
till att Bayn kunnat knyta affärskontakter och distribustionsavtal i
flera nya länder.

· Bayn har tecknat Letter of Intent med Storms AS från Norge,
Kemi-Intressen från Sverige, Prochem från Schweiz, Toikako Kaubandus
OÜ från Estland samt Paxman från Grekland.

· Paxman la sin första beställning från Bayn. Leveransen av denna
order genomfördes.

· SIA Glass lanserade en glassbägare med Bayns totallösningar för
glass och fruktberedning. Glassen släpptes till försäljning mot
offentlig sektor.

· För att komplettera Bayns tidigare varumärke EUREBA® -
totallösningar för sockerreducering - lanserade Bayn NAVIA™, ett
sortiment av naturliga ingredienser för sockerreducering.

· Bayn lanserade en totallösning för sockerreducering i
läskedrycker, något som marknaden länge efterfrågat.

· Bayn har inlett projekt med ett globalt ledande dryckesföretag.
· Greklands största läsk- och juicetillverkare lanserade iste sötad
med Bayns ingredienser för hälsosam sockerreducering.

· En omstruktureringen av Bayns organisation och arbetsmodell har
upprättats med fokus på försäljningsaktiviteter.

· En chokladtillverkare besökte Bayn Studio för en heldagskurs i
choklad utan tillsatt socker. Bayns R&D-team undervisade i såväl
teoretiska som praktiska moment.

· Bayn genomförde en riktad nyemission om 2,85 Mkr, emissionen
tecknades av bland annat Hyresgästföreningen och 5 långsiktiga
investerare.

· Bayn deltog på Sweden Foodtech, en konferens och event för
framtidens innovationer inom livsmedel.

· Vidare har Bayn också skickat ut ett 50-tal testordrar och
varuprover till nordiska glassproducenter och premiumbagerier som ska
följas upp inför nästa säsong.

VD HAR ORDET

Sedan starten för åtta år sedan har Bayn huvudsakligen ägnat sig åt
forskning och produktutveckling. Vi har nu första halvåret 2017 lagt
ett ökat fokus på marknadsföring och försäljning mot
livsmedelsindustrin och dryckesproducenter. Genom
distributionspartners runt om i Europa når Bayn nya marknader och
stärker sitt varumärke i fler länder.

Bayns utveckling av sockerersättningar med hälsosamma ingredienser och
naturliga sötningsalternativ ligger helt rätt i tiden och vi verkar
på en global marknad som omsätter 100-tals miljarder kronor. Om Bayn
lyckas nå en marknadsandel på endast 1% av den nordiska marknaden för
sockerersättning i glass, choklad och läsk skulle det generera en
omsättning på 170 Mkr per år. Bland våra kunder finns såväl
multinationella företag som mindre svenska producenter och alla är
överens om att Bayns lösningar behövs på marknaden.

Efter att vi omförhandlat vårt exklusiva avtal med distributören
Barentz har det öppnat upp för nya relationer för distribution och
försäljning av både ingredienser och totallösningar. Bayn har tecknat
ett flertal Letter of Intent med distributörer runt om i Europa som
redan visat positiva resultat. Vi märker ett tydligt uppsving i
antalet förfrågningar och testordrar när vi nu syns i fler länder. Vi
når ut direkt till fler kunder och får möjlighet att visa att vi
förstår deras behov och kan erbjuda en lösning.

Sedan vi lanserade vår totallösning för sockerreducering i läskedryck
har vi inlett ett projekt med ett globalt ledande dryckesföretag.
Greklands största producent av juice och läsk har under våren också
lanserat iste med Bayns ingredienser för sockerreducering i dryck.
Att vi möter marknadens behov blir mer än tydligt här.

I slutet av förra året lanserade vi Bayn Studio, ett applicationcenter
med provkök för sockerreducering. Där har vi erbjudit bland annat
workshops och hälsosam fika till försäljning. Det var nyttigt för oss
att nå ut direkt till konsumenter och få deras feedback. Bayn Studio
är också vårt center för labbverksamhet och produktutveckling.
Livsmedelsproducenter och distributörer kommer ofta dit för att
utveckla sina produkter tillsammans med vårt R&D-team på plats och vi
blev därför till slut tvungna att stänga ner cafédelen till förmån
för produktutveckling. Under hösten kommer vi dock anordna öppet hus
där allmänheten bjuds in till sensoriska provningar och smakpaneler.
För oss är det viktigt utveckla Bayn genom att kontinuerligt samla in
data och feedback från konsumenter.

Bayn fortsätter att utvecklas och växa, vi tror på våra produkter och
på marknaden. I viljan att förändra ger vi inte upp - vi vill se en
värld med mindre

socker.
Tack för ert förtroende!

Lucy Dahlgren, VD

För mer information vänligen kontakta Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe
AB, e-mail ld@bayn.se

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet
BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550.

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08.55 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/halvarsrapport-bayn-europe-ab...
http://mb.cision.com/Main/5651/2333204/713697.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.