Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Bayn Europe AB: Kommuniké från Bayn Europe AB (publ):s extra bolagsstämma 2017-11-10

Bayn Europe AB (publ), höll extra bolagsstämma onsdagen den 10
november 2017 på Hornsgatan 79 i Stockholm.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska,
förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i
övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av
bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 1 000 000
kronor. Syftet med bemyndigandet är för att vid behov kunna stärka
bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv.
Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som
möjligt. Det noteras att Sveriges aktiesparares riksförbund
reserverade sig mot beslutet.

Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade och
registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period.

För fullständig information om de beslut som fattades av stämman
hänvisas till http://www.bayneurope.com/sv/ där dokumentation
relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, kontakta:

Peter Werme ordf. Bayn Europe, www.bayneurope.com, email pw@bayn.se

Om Bayn Europe:

Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder
marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar
för sockerreducering. Bayn skapar nya, naturligt sötade produkter
med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom
vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära
samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin. Bayn
är noterat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets Certified Adviser. Telefon
+46-8-5030 1550.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bayn Europe AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths
regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 13:55 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/kommunike-fran-bayn-europe-ab...
http://mb.cision.com/Main/5651/2388012/749712.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.