Du är här

2012-12-03

B&B Tools: Slutför pågående strukturprogram

(SIX) Teknikhandelskoncernen B&B Tools meddelar att det
pågående arbetet med införandet av nya it- och
logistiklösningar, gemensam ekonomiadministration i Tools
Sverige närmar sig sitt slutskede och beräknas vara färdigt som
införandeprojekt under våren 2013. Det framgår av ett
pressmeddelande.

För Tools Sverige har ett effektutvinningsprogram tidigare
kommunicerats som innebär att verksamheten, med den kostnadsbas
som gällde sommaren 2012 som referens, kommer att reducera
omkostnaderna med 100 miljoner kronor på årsbasis. Programmet
berör 200 tjänster i verksamheten och är definierat så att
engångskostnader typiskt sett inte kommer att uppstå inom ramen
för detsamma.

Dessa ytterligare omstrukturerings- och omställningsåtgärder
medför engångs-kostnader om totalt 190 miljoner kronor, och
utgörs av en omstruktureringsreserv om 115 miljoner kronor,
nedskrivningar om 65 miljoner kronor samt 10 miljoner kronor i
engångskostnader som belastar det tredje kvartalet 2012/2013
avseende kostnader för omställning till ny affärsinfrastruktur.

Av dessa engångskostnader kommer 115 miljoner kronor att
påverka framtida kassaflöde negativt.

I delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2012/2013,
som offentliggörs den 14 februari 2013, kommer B&B TOOLS
följaktligen att redovisa reavinster på 245 miljoner kronor och
engångskostnader på 190 miljoner kronor, vilket netto blir
55 miljoner kronor.

"Med en minskning av koncernens årliga omkostnader med totalt
cirka 140 miljoner kronor netto är basen lagd för att fullt ut
fokusera på successiv lönsamhetsförbättring i verksamheten där
kunden är utgångspunkt för allt", säger Ulf Lilius, vd och
koncernchef i en kommentar.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.