Du är här

2017-08-29

Beijer Alma: Fortsatt stark efterfrågan

Beijer Alma fortsätter att utvecklas väl. Efterfrågan är god på de
flesta geografiska marknaderna.

Försäljningen till såväl konjunkturberoende branscher som
verkstadsindustrin och till branscher som inte följer
industrikonjunkturen, exempelvis telekomindustrin och eftermarknaden
för fordon, ligger fortsatt på höga nivåer. De bolag som förvärvats
sedan årsskiftet utvecklas positivt. Sammantaget är det andra
kvartalet det bästa hittills för Beijer Alma avseende såväl
fakturering som resultat.

Under andra kvartalet steg faktureringen med 18 procent till 1 064 Mkr
(898). Av ökningen var 14 procent organisk och 4 procent via
företagsförvärv. Orderingången var 1 043 Mkr (899), en ökning med 16
procent. Valutakurseffekterna på fakturering och resultat var
försumbara.

Den starka volymutvecklingen har lyft resultatet till rekordnivåer
trots att prispress råder framför allt inom Habias telekomaffär.
Resultatet före skatt under andra kvartalet nådde 147 Mkr (117).
Vinsten per aktie var 3,66 kr (2,95). Kassaflödet efter investeringar
var 61 Mkr (93) under kvartalet.

Under första halvåret steg faktureringen med 18 procent till 2 123 Mkr
(1 800). Den organiska tillväxten stod för 14 procent och
företagsförvärv för 4 procent av ökningen. Orderingången ökade med 16
procent. Resultatet före skatt, som belastats med engångskostnader på
16 Mkr, var 285 Mkr (224). Vinsten per aktie uppgick till 7,09
(5,65).

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, vd och koncernchef, telefon 08-506 427 50,
bertil.persson@beijeralma.se

Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60,
jan.blomen@beijeralma.se

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors
som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable - en av
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med
starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60.
Telefax 018-15 89 87.

Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480.
www.beijeralma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-alma/r/fortsatt-stark-efterfragan,c2335160
http://mb.cision.com/Main/1817/2335160/715007.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.