Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-27

Beijer Electronics: Delårsrapport januari-mars 2017: Fortsatt positiv trend med stark orderingång under det första kvarta...

· Orderingången steg med 20 procent till 318 mkr (265,0).
· Nettoomsättningen ökade med tre procent till 290,2 mkr (280,5).
· Rörelseresultatet uppgick till 2,5 mkr (-55,5). Resultatet 2016
har belastats med engångskostnader om 50 mkr.

· Resultatet efter skatt blev -3,8 mkr (-41,9).
· Resultatet per aktie blev -0,22 kronor (-2,19).
· Styrelseförslag om namnbyte till Beijer Electronics Group AB
(publ) på moderbolaget vid årsstämma.

· Ny segmentsrapportering i affärsenheterna Beijer Electronics,
Westermo och Korenix.

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

"Beijer Electronics Group visade en fortsatt positiv trend under det
första kvartalet 2017. Verksamheten förbättrades successivt under
kvartalet vilket resulterade i ett planenligt utfall för perioden som
helhet.

Vi följer den utstakade planen för att nå våra mål om en årlig
tillväxt på sju procent samt ett rörelseresultat på tio procent under
senare delen av 2018. Glädjande var den starka orderingången. Med
smärre både positiva och negativa avvikelser utvecklades omsättning
och resultat i allt väsentligt i enlighet med de interna
förväntningarna. Omsättningen steg något och det underliggande
rörelseresultatet förbättrades jämfört med motsvarande kvartal i
fjol.

Då resultatet är på fortsatt låg nivå får vissa poster stort
genomslag. Valutaeffekter främst från en starkare amerikansk och
taiwanesisk dollar påverkade resultatet negativt med tre mkr.
Eftersläpande prishöjningar bedöms kunna kompensera valutaeffekterna
delvis senare under året. Ökade kostnader för produktutveckling har
likaså påverkat resultatet med tre mkr i enlighet med plan. En
engångskostnad i Taiwan belastade resultatet med 1,5 mkr. I ett
längre perspektiv får posterna mindre betydelse. Samtidigt vittnar
utvecklingen att vi är på rätt väg.

Affärsenheten Westermo övertygade under kvartalet med en stark
orderingång, god tillväxt, klart förbättrat resultat och högre
lönsamhet. Westermo fortsatte att lansera nya produkter inom
segmentet tåg som även breddar marknadsunderlaget till andra
applikationer som spårvagnar. Under kvartalet slutfördes
investeringen i den nya monteringsanläggningen i Stora Sundby vilket
höjer effektivet, kvalitet, leveranssäkerhet och kapacitet.

Inom affärsenheten Beijer Electronics fortskred verksamheten inom
ramen för förväntningarna. Orderingången steg, omsättningen var i
stort sett oförändrad och det underliggande resultatet förbättrades
jämfört med 2016. Den nya operatörspanelen X2-serien rönte framgångar
på marknaden med en bra försäljningsutveckling. Under 2017 fullbordas
X2-serien med lanseringen av X2 Extreme. Vi har intensifierat
produktutvecklingen i enlighet med den nya visionen kring Smart
Automation. En rad nya produkter och tjänster inom mjukvara kommer
att lanseras de närmaste tolv månaderna. Vi kommer även tillföra
ökade resurser till marknad och försäljning.

Affärsenheten Korenix hade både positiva och negativa inslag. Perioden
inleddes svagt medan avslutningen var starkare. Mest positivt var en
ökande orderingång under kvartalet. Försäljningen låg i linje med
plan medan resultatet var något sämre än väntat bland annat beroende
på negativa valutaeffekter och engångskostnader. Negativt är att
Korenix uppdagade att några lokala nyckelmedarbetare agerat illojalt
mot företaget. Personerna är nu avskedade och några är föremål för
rättsliga processer. Resultatet har belastats med engångskostnader om
1,5 mkr under kvartalet. Vi bedömer att Korenix verksamhet framledes
inte påverkas av händelserna. Den positiva trenden från slutet av det
första kvartalet förväntas fortsätta med bland annat några större
projektaffärer i Kina och Taiwan under det andra kvartalet.

Mot bakgrund hur verksamheten utvecklades under det första kvartalet
ligger vår tidigare bedömning om utsikterna för helåret 2017 fast.
Koncernen bedöms kunna visa såväl högre omsättning som ett bättre
underliggande rörelseresultat jämfört 2016."

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD
och koncern- chef Per Samuelsson och CFO Joakim Laurén presenterar
och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdagen den 27 april kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642509
Från Storbritannien: +442030089804

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
http://www.anywhereconference.com?UserAudioMode=DATA&Name=&Conference=13...

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på
Beijer Electronics hemsida www.beijerelectronics.com/ir. Här kommer
en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas
tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46
(0)708 58 54 40

CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics
AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 27 april 2017 kl 13.00.

Beijer Electronics Group är ett expansivt teknikföretag med lång
erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget
utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar
med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics
utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt
1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic
Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.
www.beijerelectronics.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/beijer-electronics/r/delarsrapport-januari-mar...
http://mb.cision.com/Main/668/2252261/665683.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.