Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

Bellman Group: Bellman Group slutför förvärvet av VSM Entreprenad AB

Bellman Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Bellman Group") har idag
slutfört det förvärv av maskinentreprenadsföretaget VSM Entreprenad
AB ("VSM") som meddelades den 4 juni 2018.

Bellman Group ingick den 4 juni 2018 ett avtal med ägarna av VSM om
förvärv av samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag
och intressebolag, villkorat av att Bolaget erhåller erforderlig
finansiering och Konkurrensverkets godkännande. Båda villkoren har nu
uppfyllts och tillträde har idag skett.

Den slutliga köpeskillingen för förvärvet uppgick till 380 000 000
kronor på skuldfri basis. Hela det kontanta vederlaget om 239 330 368
kronor har idag erlagts och Bolaget har även genomfört en riktad
nyemission av aktier till ett värde av 100 miljoner kronor till de
tidigare ägarna av VSM, vilket efter nyemissionen ger dem en
ägarandel i Bellman Group på totalt 33%.

Avsikten är att VSM fortsatt ska drivas i separat regi även efter
förvärvet.

Förvärvet har finansierats genom nytt eget kapital och utgivande av
nya obligationer. De överlåtelsebegränsningar som hittills har gällt
för de nya obligationerna i enlighet med det s.k. Investor
Undertaking som har ingåtts av varje investerare i de nya
obligationerna, har i och med slutförandet av förvärvet upphört att
gälla. De nya obligationerna är alltså nu överlåtbara utan
begränsningar.

För ytterligare information om förvärvet hänvisas till tidigare
pressmeddelande daterat den 4 juni 2018.

Andulf Advokat har agerat legal rådgivare i samband med förvärvet och
Pareto Securities och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat
finansiell respektive legal rådgivare i samband med
obligationsemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lind, VD, Bellman Group, +46 (0) 70 669 80 28, hakan@bellmans.se

Roger Axelsson, CFO och kommunikationschef, Bellman Group, +46 (0) 70
874 50 41,

roger@bellmans.se
Magnus Persson, VD, VSM Entreprenad +46 (0) 70 583 52 30,
magnus.persson@vsmgruppen.se

Om denna information:
Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Bolagets VD, för offentliggörande
klockan 11:30 den 17 juli 2018.

Om Bellman Group

Bellman Group AB består av Bellmans Åkeri & Entreprenad AB och Grundab
Entreprenader i Stockholm AB, som är transportföretag, samt Modern
Sprängteknik i Norden AB med dotterföretagen Uppländska
Bergkrossnings AB, Uppländska Bergborrnings AB och Sprängarbeten i
Trönödal AB, som utför sprängarbeten. Bolaget har en omsättning på
828 miljoner kronor (2017), 168 anställda och cirka 400
underleverantörer.

Om VSM Entreprenad

VSM Entreprenad AB är ett entreprenadmaskinsföretag med verksamheter
som främst omfattar berg- och grushantering vid stationära och mobila
krossanläggningar, schaktentreprenader inom väg, tunnel, anläggning
och exploatering samt uthyrning av maskiner med förare. VSM har en
omsättning på 557 miljoner kronor (2017), 176 anställda och cirka 100
underleverantörer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bellman-group/r/bellman-group-slutfor-forvarve...
http://mb.cision.com/Main/16160/2576903/879675.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.