Du är här

2012-10-19

Bergs Timber: Genomför nyemission om 100 Mkr (Forts)

(Lägger till mer information från stycke tre)

(SIX) Sågverksbolaget Bergs Timber genomför en fullt
garanterad nyemission om cirka 100 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fullständiga emissionsvillkor kommer att offentliggöras
omkring den 12 november 2012. Handel med teckningsrätter sker
under perioden 28 november till 7 december 2012.

Emissionen avser stärka bolagets finansiella ställning, till
del genom återbetalning av befintliga lån jämte ränta om totalt
cirka 57 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor utgör lån,
samt cirka 2 miljoner kronor utgör ränta på lån, från befintliga
aktieägare och 30 miljoner kronor utgör återbetalning av lån
från bolagets huvudfinansiär, medan resterande del av
emissionslikviden avses att användas till att
förbättra bolagets likviditet.

Det långsiktiga samarbete mellan Bergs Timber och ATA Timber,
som inleddes räkenskapsåret 2010/2011, fördjupas ytterligare.

Ett försämrat valutaläge med en stark krona tillsammans med
höga råvarukostnader har försämrat läget ytterligare för
branschen undet sommaren.

För att möta ovanstående marknadsförutsättningar har Bergs
Timber vidtagit ett antal åtgärder, bland annat genom att
avveckla verksamheten vid sågverksanläggningen i Järnforsen och
att avyttra omkring en tredjedel av Bolagets skogsinnehav.
Bolaget har därutöver tagit fram en handlingsplan med ett antal
väl definierade åtgärder som syftar till att minska
råvarukostnaden samt att öka produktiviteten och
kostnadseffektivisera verksamheten för att därigenom uppnå en
acceptabel lönsamhet.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.