Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

BERGS TIMBER: GRANBARKBORRE TYNGDE 2 KV - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sågverksbolaget Bergs Timbers omsättning ökade
rejält i det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Ökningen hänger
samman med förvärvet av Norviks verksamheter i Baltikum.

Rörelseresultatet minskade dock till 38 miljoner kronor (55) och
rörelsemarginalen föll därmed till 42,2 procent (7,7).

"Konsumtionen av sågade trävaror är fortsatt på en hög nivå. Trots detta har
priset fortsatt att sjunka under andra kvartalet, främst till följd av ökad
produktion från de granbarkborreskadade skogarna i Centraleuropa",
konstaterar vd Peter Nilsson i delårsrapporten.

Det skadade timret resulterar i produkter av låg kvalitet, för vilka stora
prissänkningar har skett. Priserna för högkvalitativt virke är mer stabila,
även om också dessa drabbats av prissänkningar, framför allt i länder som
Storbritannien och USA, uppger Peter Nilsson vidare.

Marginalerna vid sågverken minskade "påtagligt" under det gångna kvartalet,
medan marginalerna för vidareförädlingsverksamheten var stabila eller rentav
ökande.

Inför det andra halvåret är utsikterna för sågat grantimmer fortsatt osäkra,
medan andra segment ser mer lovande ut.

"Vi förväntar oss en mindre utsatt marknad för furuprodukter än för
granprodukter, vilket även gäller för våra biprodukter", uppger Peter
Nilsson, som ser ytterligare konsolidering i branschen framför sig.

Bergs Timber redovisar ett resultat efter skatt på 28 miljoner kronor för det
andra kvartalet (42). Resultatet före skatt blev 30 miljoner kronor (52).
Nettoomsättningen uppgick till 913 miljoner kronor (711).

Aktien backade något på Stockholmsbörsen efter rapporten.

Graf: Bergs Timber kursutveckling 31 juli

Källa: Infront

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News