Du är här

2012-11-30

Bergs Timber: Ingår nytt låneavtal med Danske Bank

(SIX) Sågverksbolaget Bergs Timber med dotterbolag har ingått
avtal med Danske Bank om refinansiering av huvuddelen av
koncernens befintliga lån samt etablerande av ny
checkräkningskredit och bankgarantier. Det framgår av ett
pressmeddelende.

De nya kreditfaciliteterna om sammanlagt 254 miljoner kronor
har en treårig löptid och innefattar en checkräkningsfacilitet
med en initial kreditram om 100 miljoner kronor, en
bankgarantifacilitet med en kreditram om 19 miljoner kronor samt
fyra periodlån.

Checkräkningskrediten ska nedsättas med 30 miljoner kronor
efter genomförandet av nu pågående företrädesemission, varvid
motsvarande återbetalning ska ske till Danske Bank. Utöver detta
löper avtalet utan krav på ytterligare amorteringar.

Villkoren för de nya kreditfaciliteterna överensstämmer med
den offert som tidigare lämnats av Danske Bank. Utöver
sedvanliga finansiella åtaganden innehåller avtalet åtaganden
som begränsar handlingsutrymmet för Bergs Timber avseende
pantsättning av tillgångar, investeringar, upptagande av lån
eller ställande av borgen, att sälja eller överlåta tillgångar
samt att fusionera eller konsolidera verksamhet med annat bolag.
Dessutom innehåller avtalet ett åtagande om att koncernens
skogsavverkning under avtalstiden begränsas till 30.000
kubikmeter virke.

Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska
överstiga 50 procent av årets vinst samt innehåller åtaganden
för Bergs Timber att vidta åtgärder som syftar till en väsentlig
förbättring av rörelseresultatet.

Henrik Öhlin, tel +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.